เวียดนามเผยตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงครึ่งปีหลัง

สำนักงานบริหารการเดินเรือเวียดนาม (VMA) เผยการจัดส่งสินค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือของเวียดนาม ยังคงเติบโตได้ดีในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม โดยเฉพาะ ยอดรวมของการจัดส่งสินค้าผ่านท่าเรือที่มีปริมาณกว่า 363 ล้านตันในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 7% ต่อปี และการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก มีประมาณ 4 ล้านตู้ เพิ่มขึ้น 17% ทั้งนี้ ตามตัวเลขสถิติของสำนักงานข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นของปีนี้ ท่าเรือหลายแหล่งมีปริมาณสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ มีเถ่อ เพิ่มขึ้น 74%, อานซาง (50%), นครโฮจิมินห์ (17%) และบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า (38%)

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/container-goods-via-seaports-up-22-percent-in-h1/203177.vnp