ภาคอสังหาริมทรัพย์กัมพูชากำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในกัมพูชากำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนต่างชาติลดลงอย่างมาก โดย www.Realestate.com.kh กล่าวว่าตลาดได้เปลี่ยนจากผู้ซื้อชาวต่างประเทศและชาวกัมพูชากลุ่มชนชั้นกลางไปจนถึงระดับสูงไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำมากขึ้น จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,000 ราย ซึ่งเกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ 47) กล่าวว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงในช่วงวิกฤตโควิด-19 เกือบร้อยละ 60 โดยราคากลับมาอยู่ในช่วงที่สามารถจับต้องได้ ไม่แพงจนเกินไป ในส่วนของตลาดการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนนำไปสู่ราคาค่าเช่าลดลงมาเหลือ 2 ใน 3 ของราคาค่าเช่า

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50875164/real-estate-sector-turning-away-from-foreign-buyers-survey-finds/