‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมจัดระดมความคิดเห็นออนไลน์ การจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดสัมนาเรื่อง “การจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา” เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้ง แสดงความคิดเห็นก่อนใช้ประกอบในผลการศึกษาข้อดีข้อเสียและใช้เป็นท่าทีประกอบการตัดสินใจในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา ในเดือน ก.ย. นี้ แคนาดาเป็นประเทศที่ยังไม่มี FTA กับไทยมาก่อน จึงมีบางประเด็นที่ไทยต้องใช้ความรอบคอบในการเจรจาร่วมกับอาเซียน เช่น การเปิดตลาดสินค้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงยาและการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งเป็นทั้งโอกาศที่ดีและน่ากังวลของผู้ส่งออกไทยหากมีการจัดทำ FTA

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/beco/3230284