ทีมแพทย์จีนเดินทางถึงสปป.ลาวเพื่อช่วยต่อต้าน COVID-19

Mr.Kikeo Khaykhamphithoune รองนายกรัฐมนตรีลาวและเอกอัครราชทูตจีนประจำลาว Mr.Jiang Zaidong ตอนรับคณะแพทย์ที่รัฐบาลจีนส่งมาเพื่อช่วยเหลือสปป.ลาวท่ามกลางการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในสปป.ลาว ทีมแพทย์ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการดูแลผู้ป่วยหนักและเจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ทันสมัยของจีน จะช่วยให้สปป.ลาวยกระดับประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขให้มีระสิทธภาพมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจรุนแรงขึ้น

ที่มา : https://english.cctv.com/2021/05/06/ARTILpvCC1NLqDXOb864KZye210506.shtml