จีนเรียกร้องให้เมียนมาหยุดสร้างความรุนแรงและปกป้องบริษัทของจีน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสถานทูตจีนในเมียนมาเรียกร้องให้เมียนมาใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อหยุดความรุนแรงและลงโทษกับผู้กระทำผิด หลังจากที่โรงงานซึ่งเป็นของนักลงทุนจีนหลายแห่งถูกทำลายรวมถึงถูกเผาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลทำให้ชาวจีนหลายคนได้รับบาดเจ็บ โดยจีนเรียกร้องให้เมียนมารับรองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทสัญชาติจีนในเมียนมา รวมถึงจีนยังเรียกร้องให้ประชาชนเมียนมาแสดงข้อเรียกร้องในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ให้ยุยงหรือใช้ในทางที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเมียนมา ซึ่งจากแถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากโรงงานกว่า 10 แห่ง รวมถึงบริษัทที่ได้รับทุนจากจีนในบางแห่งถูกทำลายในเขตอุตสาหกรรมในเมืองย่างกุ้งของเมียนมา

ที่มา : https://news.cgtn.com/news/2021-03-14/Two-Chinese-funded-garment-factories-set-on-fire-in-Myanmar-YCP1cUIQIE/index.html