เมียนมามีแผนเพิ่มโควตาส่งออกข้าวไปจีน

เมียนมาและจีนเตรียมหารือถึงการเพิ่มโควตาข้าวที่สามารถส่งออกไปจีน จากในปี 2559 ที่ 100,000 ตันและพยายามเพิ่มให้ได้โควตา 300,000 ตัน ภายในปีนี้ ในการส่งออกข้าวไปยังจีนผ่านการค้าชายแดน แต่ไม่เป็นทางการและรัฐบาลจีนเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากพม่าอย่างเข้มงวด ในอนาคตโครงการ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เมียนมาเห็นว่าจีนควรลดภาษีนำเข้าหากต้องการทำให้การค้าเป็นทางการและสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศ เมียนมาส่งออกข้าว 1.7 ล้านตัน มูลค่า 578 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคมปีที่แล้ว ทางเรือ 52% ในขณะที่มีการค้าชายแดนไปยังจีนได้ลดลงหนึ่งในสามจาก 2.5 ล้านตัน มูลค่า 780 ล้านดอลลาร์สหรัในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุคือความต้องการบริโภคลดลง

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-seeks-higher-export-quotas-china-rice-year.html

27/02/62