สปป.ลาวสนับสนุนแผนอาเซียนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สปป.ลาวได้ให้การสนับสนุนแผนของอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะส่งผลประโยชน์มากขึ้นแก่ประชาชนชาวอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แสดงการสนับสนุนของสปป.ลาวสำหรับแผนอาเซียน ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ครั้งที่ 23 สปป.ลาว โดยกล่าวว่าสนับสนุนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการทำงาน เชื่อว่าการประกาศนี้จะให้โอกาสสำหรับอาเซียนในการแบ่งปันผลประโยชน์และนำผลประโยชน์มาให้กับประชาชนชาวอาเซียนมากขึ้นเขาแสดงความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือนี้โดยเฉพาะในด้านแรงงานและการศึกษาผ่ านการจัดกิจกรรมร่วมกันและการจัดทำแผนงานหรือแผนงาน และยังได้เน้นถึงความสำเร็จของประเทศในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของCovid-19 แต่กล่าวว่ารัฐบาลและประชาชนยังตระหนักในดำเนินการตามคำสั่งและมาตรการที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดต่อไปเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่ไวรัสจะเป็นคลื่นลูกที่ 2

ที่มา : https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/06/25/laos-backs-asean-plan-on-human-resource-development