นักลงทุนเรียกร้องรัฐบาลปรับปรุงการอนุมัติการลงทุน

ปัจจุบันการลงทุนในสปป.ลาว มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนในการขออนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ หากนักลงทุนได้รับการอนุมัติจากที่หนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจะสามารถดำเนินการได้เลย จากขั้นตอนที่ลำบากนี้ทำให้ธนาคารโลกจัดอันดับสปป.ลาวให้อยู่ที่ 154 ของโลกในด้านความสะดวกในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันของสปป.ลาว ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 8 ของสมัชชาแห่งชาติซึ่งกลุ่มสมาชิกสมัชชาขอให้รัฐบาลปรับปรุงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop service) หลังจากที่ผ่านมานักลงทุนสปป.ลาวยังต้องขออนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยดร. Sonexay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า“ สิ่งที่เราต้องการบรรลุคือการให้ความเห็นชอบในที่เดียว แต่ในทางปฏิบัติเรายังไม่สามารถทำได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแต่ละสายที่รับผิดชอบด้านการลงทุนเสมอ” อย่างไรก็ตามรัฐบาลสปป.ลาวให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงด้านการอนุมัติต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น  

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_One_stop_122.php