จีนสั่งปูเพิ่มขึ้นจากเวียดนาม ในช่วง 4 เดือนแรกปี 2563

จากข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) ระบุว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกปูของเวียดนามสูงถึง 44.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตลาดส่งออกรายใหญ่ของเวียดนาม ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่นและยุโรป ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีนที่มีการนำเข้าปูจากเวียดนาม ติดอันดับที่ 4 ของผู้นำเข้าทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มูลค่าส่งออกปูของเวียดนามไปยังจีนอยู่ที่ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 394 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ มองว่าหลังจากควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส ตั้งแต่เดือนมี.ค. ทำให้ความต้องการอาหารทะเลของจีนกลับมาฟื้นตัว สินค้าอาหารทะเลของเวียดนามส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นที่ต้องการรักษาเสถียรภาพจากการนำเข้าสินค้าเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงแรกของปีนี้ ซึ่งในเดือนพ.ค. เวียดนามส่งออกไปยังญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ตามมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในเดือนเม.ย.

ที่มา : https://vietnamtimes.org.vn/china-increases-crab-purchase-from-vietnam-in-first-four-months-2020-21170.html