ธนาคารกลางของเมียนมาขยายเวลาทำการธนาคารเพื่อลดความแออัด

ธนาคารกลางของเมียนมา (CBM) ได้ขยายชั่วโมงการทำการของธนาคารเป็นเวลา 9.30 น. – 15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 63 หลังจากที่ภาคธุรกิจและประชาชนเรียกร้องให้พิจารณาขยายเวลาทำการในปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 63 CBM ได้สั่งให้ธนาคารท้องถิ่นเปิดทำการตั้งแต่ 10.00 น. – 14.00 น. เพื่อลดความแออัดและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 แต่เนื่องด้วยเวลาที่ถูกเร่งรัดมากเกินไปทำให้ประชาชนและนักธุรกิจต้องเร่งรีบมากขึ้นจนทำให้เกิดความแออัดมากขึ้นกว่าเดิม

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/myanmar-central-bank-reinstates-banking-hours-after-complaints-emerge.html