เวียดนามคาดส่งออกกุ้งสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563

สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) คาดการณ์ว่ายอดส่งออกกุ้งในปีนี้สูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แทนที่คาดการณ์ในครั้งก่อนอยู่เพียง 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากได้รับสัญญาเชิงบวก แม้ว่าจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ มูลค่าส่งออกกุ้งอยู่ที่ 628.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญบางแห่ง เริ่มมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐฯ หากจำแนกรายประเทศ พบว่าญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของยอดส่งออกกุ้งรวมของเวียดนาม ในขณะที่ สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่ 2 ของตลาดส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ในช่วงไตรมาสแรก เนื่องจากมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งกุ้ง ท่ามกลางการระบาดอย่างหนัก ทั้งนี้ เลขาธิการของสมาคมฯ กล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามสามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเปิดโอกาสให้ส่งออกกุ้งไปยังต่างประเทศได้ ถึงแม้ยังไม่สามารถประเมินว่าเมื่อไรการระบาดจะสิ้นสุดลง แต่ความต้องการกุ้งสูงมากทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-shrimp-exports-forecast-to-reach-38-billion-usd-in-2020/173163.vnp