เวียดนามเกินดุลการค้าช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ 3.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) เปิดเผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามเกินดุลการค้าสูงถึง 3.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะที่ ในช่วงเดือนม.ค.–เม.ย. ยอดส่งออกรวมของเวียดนามอยู่ที่ 82,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เครื่องจักรและชิ้นส่วน (29.6%), คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (28.6%), ไม้และผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ (10.1%), รองเท้า (1.3%) และโทรศัพท์และชิ้นส่วน (1.1%) โดยสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีมูลค่าอยู่ที่ 20.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 รองลงมาจีน (26.7%) และญี่ปุ่น (10.1%) ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 79.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯ กล่าวว่าหลังจากช่วงไตรมาสแรกอยู่ในทิศทางที่เป็นบวก แต่เมื่อเดือนเม.ย. กิจกรรมการค้าของเวียดนามเริ่มได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน คิดเป็นมูลค่า 19.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-enjoys-trade-surplus-of-304-bln-usd-in-first-four-months/173161.vnp