ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนาม 7% ในปี 64

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2564 ไว้ที่ 7% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 7.6% สาเหตุสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่เพียงแค่กระทบในเวียดนาม แต่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ทำให้ธนาคารปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนมาอยู่ในระดับ 5% ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เวียดนามมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วที่สุดในอาเซียน รองลงมามาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 6.5% ซึ่งสูงกว่าที่สภาแห่งชาติตั้งเป้าไว้

ที่มา : http://hanoitimes.vn/hsbc-revises-down-vietnam-gdp-growth-projection-to-7-in-2021-316368.html

เวียดนามเผย ม.ค. ส่งออกแตะ 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่าในเดือนมกราคม 2564 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้ารวมอยู่ที่ 55 พันล้านเหรียญสหรัฐ มาจากการส่งออก 28.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของเวียดนามยังเติบโตในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ (6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 126 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) รองลงมาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ (1.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นต้น ในขณะที่สินค้าเกษตรและประมง ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในเดือนมกราคมนี้ ทั้งนี้ นาย “Tran Thanh Hai” รองผู้อำนวยการฝ่ายนำเข้าและส่งออก ภายใต้กระทรวงอุตฯ กล่าวว่าสถานการณ์การส่งออกของเวียดนามในเดือนมกราคมไปในทิศทางบวก เนื่องจากได้รับประโยชน์ของข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์ส่งออกยังคงเผชิญกับความท้าทายที่เกิดมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในปีนี้ แต่เชื่อว่ายังมีทิศทางที่เป็นบวก สาเหตุสำคัญมาจากเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรี ได้แก่ CPTPP และ EVFTA รวมไปถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและห่วงโซ่อุปทาน

ที่มา : https://vietnamtimes.org.vn/vietnams-export-turnover-reaches-over-28-bln-usd-in-january-28383.html

ผลการดำเนินงานของธนาคารเวียดนามดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating ในรายงานฉบับใหม่ เปิดเผยว่าผลประกอบการดำเนินงานของธนาคารเวียดนามในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพสินทรัพย์ฟื้นตัวและความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในไตรมาสที่ 3 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าว คาดการณ์ว่าผลประกอบการของธนาคารจะฟื้นตัวในปี 2564 จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลงและการเติบโตของสินเชื่อที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสที่ 3

ที่มา : https://www.vir.com.vn/vietnamese-banks-performance-improves-with-economic-recovery-80916.html


World Bank คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามโต 2.5-3% ในปี 2563

ธนาคารโลก (WB) เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจมหภาคของเวียดนาม เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ระบุว่า GDP ของเวียดนามเติบโตขึ้นร้อยละ 2.5-3 ในปี 2563 ถึงแม้ว่าเวียดนามจะเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบที่ 2 ก็ตาม แต่ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เศรษฐกิจเวียดนามส่งสัญญาฟื้นตัว จะขยายตัวร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและสูงกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 0.39 นับว่าขยายตัวขึ้น 2 เท่า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวและยอดค้าปลีกในเดือนก.ย.เมื่อเทียบกับเดือนสิ.ค. ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามเกินดุลการค้าอยู่ที่ 16.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าของเดือนสิ.ค. อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกระบุว่าเวียดนามควรให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงของการคลังภาครัฐ เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสทำให้เวียดนามสามารถเปิดธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในปีนี้ ในขณะที่ หลายประเทศกำลังเผชิญกับการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากและวิ่งเข้าหากองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงิน

ที่มา : https://vietnamtimes.org.vn/wb-vietnams-gdp-forecasted-to-grow-at-25-3-in-2020-25216.html

ADB คาดเศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัวร้อยละ 6.8 ในปี 2562

จากข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ณ วันที่ 25 กันยายน เปิดเผยว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 6.8 และ 6.7 ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ และในช่วงครึ่งปีแรก 62 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเวียดนาม (GDP) ชะลอตัวลง แต่ภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่ ถึงแม้ว่าในปีหน้า เวียดนามจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่อ่อนแอลง ซึ่งทางด้านอุปสงค์จากต่างประเทศนั้นลดลง ทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้า/บริการชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของครึ่งปีแรกที่ผ่านมา แต่ว่าอำนาจในการซื้อภายในประเทศยังคงแข็งแกร่งอยู่ ในขณะที่ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวในทุกภาคส่วน แต่มีผลกระทบในแต่ละภาคแตกต่างกัน อย่างเช่น ภาคเกษตรกรรมที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหมูสายพันธุ์แอฟริกา เป็นต้น นอกจากนี้ แม้ว่าการส่งออกเวียดนามจะชะลอตัวก็ตาม แต่อำนาจซื้อของคนเวียดนามยังคงอยู่ในระดับสูง และเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

ที่มา :  https://english.vov.vn/economy/adb-forecasts-vietnams-economy-to-grow-at-68-per-cent-in-2019-403674.vov