เวียดนามเผยเดือน ม.ค.-สิ.ค. เกินดุลการค้าพุ่ง 2 เท่า

ตามรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม (GDVC) เผยว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามเกินดุลการค้าสูงสุดตั้งแต่เคยมีมาอยู่ที่ 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 150 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (5.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยตัวเลขข้างต้น ยังสูงกว่าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ไว้ ประมาณ 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค.-สิ.ค. เวียดนามส่งออกรวมอยู่ที่ 175.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมูลค่าการนำเข้ารวมอยู่ที่ 161.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.4 ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือน สิ.ค. มีอยู่ 6 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน รองลงมาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สิ่งทอ, เครื่องจักร อุปกรณ์, รองเท้าและผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ ในขณะที่ เวียดนามนำเข้าสินค้ามากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน อยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-trade-surplus-more-than-doubles-in-jan-aug-314207.html

เวียดนามเกินดุลการค้า 3 เท่า ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 6.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 328 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในเดือน ก.ค. ตัวเลขเกินดุลการค้าอยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ว่าในปีนี้ เวียดนามยังคงเกินดุลการค้าพุ่งสูงขึ้น เนื่องมาจากมีการนำเข้าน้อยลง สำหรับภาคการลงทุนจากต่างประเทศนั้น (รวมน้ำมันดิบ) พบว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดเกินดุลการค้าขยายตัวอย่างมาก จากยอดเกินดุล 17.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักที่มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ คอมพิวเตอร์และเครื่องจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของยอดส่งออกรวม เติบโตขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก ในขณะที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีมูลค่าลดลง อีกทั้ง สหรัฐฯ ยังเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่าราว 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาจีน ยุโรปและอาเซียน ตามลำดับ นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ คาดว่าภาคการส่งออกจะเผชิญกับความลำบากอีกในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีนี้ จากผลกระทบของ COVID-19 แต่ด้วยข้อตกลงการค้าเสรี EVFTA จะช่วยให้ธุรกิจเวียดนามสามารถเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่า GDP ถึง 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : https://e.vnexpress.net/news/business/economy/seven-month-trade-surplus-triples-4140917.html

INFOGRAPHIC : เวียดนามเกินดุลการค้า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าเวียดนามเกินดุลการค้า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 121.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ มูลค่าการนำเข้า 117.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าสำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบ, รองเท้า เป้นต้น

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-trade-surplus-tops-4-billion-usd/177871.vnp

INFOGRAPHIC : เวียดนามเผย 4 เดือนแรกปี 2563 เกินดุลการค้า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) รายงานว่า มูลค่าการส่งออกของเวียดนามแตะระดับ 82.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 79.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้คาดว่าเวียดนามมียอดเกินดุลการค้าสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ทั้งนี้ สินค้าสำคัญของเวียดนาม ได้แก่

  • โทรศัพท์และชิ้นส่วน
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
  • เครื่องนุ่งห่ม
  • เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบ
  • รองเท้า

ที่มา : General Statistics Office (GSO)

เวียดนามเกินดุลการค้าช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ 3.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) เปิดเผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามเกินดุลการค้าสูงถึง 3.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะที่ ในช่วงเดือนม.ค.–เม.ย. ยอดส่งออกรวมของเวียดนามอยู่ที่ 82,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เครื่องจักรและชิ้นส่วน (29.6%), คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (28.6%), ไม้และผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ (10.1%), รองเท้า (1.3%) และโทรศัพท์และชิ้นส่วน (1.1%) โดยสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีมูลค่าอยู่ที่ 20.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 รองลงมาจีน (26.7%) และญี่ปุ่น (10.1%) ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 79.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯ กล่าวว่าหลังจากช่วงไตรมาสแรกอยู่ในทิศทางที่เป็นบวก แต่เมื่อเดือนเม.ย. กิจกรรมการค้าของเวียดนามเริ่มได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน คิดเป็นมูลค่า 19.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-enjoys-trade-surplus-of-304-bln-usd-in-first-four-months/173161.vnp

ภาคเกษตรเวียดนาม เกินดุลการค้าราว 49% ในช่วงไตรมาสแรก

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เปิดเผยว่าภาคเกษตรเวียดนาม มียอดเกินดุลการค้าราว 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าพืชสวนสำคัญอยู่ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีแนวโน้มที่เหมือนกับสินค้าส่งออกป่าไม้ ประมงและปศุสัตว์ ด้วยมูลค่า 2.8, 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.13, 14 และ 21.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีสินค้าหลายรายการยังคงเติบโต ได้แก่ ข้าว สำปะหลัง ไม้และไม้แปรรูป เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การส่งออกปลาสวายหดตัวอย่างมาก ลดลงร้อยละ 61.5 ด้วยมูลค่า 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมายาง (26.1%), ชา (19%) และพริกไทย (13.9%) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดสหรัฐฯ แทนที่ตลาดจีน ในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรอยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.2 ของยอดส่งออกรวม รองลงมาจีน (21.4%), สหภาพยุโรป (13.1%), ญี่ปุ่น (8.9%) และอาเซียน (16.4%)

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/qi-agriculture-posts-nearly-49-growth-in-trade-surplus-412069.vov

เวียดนามมียอดเกินดุลการค้า 11.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 62 : กรมศุลกากร

จากรายงานของสำนักงานศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่ายอดเกินดุลการค้าของเวียดนามปี 2562 อยู่ที่ 11.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่เกินดุล 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดของเวียดนาม ได้แก่ สมาร์ทโฟน เสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร ซึ่งการส่งออกในปี 2562 อยู่ที่ 264.189 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ขณะที่ ยอดการนำเข้าอยู่ที่ 253.071 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 46.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว จาก 34.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า สำหรับสถานการณ์การค้ากับสหรัฐฯนั้น เวียดนามมีความเสี่ยงที่จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่มีการบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Manipulation) เนื่องจากเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกอย่างสูงและทางธนาคารกลางทำการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ เวียดนามจึงนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯมากขึ้น เพื่อลดช่องว่างทางการค้าหลังจากสหรัฐฯกำหนดอัตราภาษีสินค้าอเมริกาท่ามการสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

ที่มา : https://tuoitrenews.vn/news/business/20200114/vietnam-2019-trade-surplus-1112-billion-beating-994-billion-forecast-customs/52583.html

เวียดนามเผยยอดเกินดุลการค้าพุ่งสูงขึ้น จากการส่งออกโทรศัพท์ซัมซุง ในเดือนสิงหาคม

จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่าในเดือนสิงหาคม กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 3.435 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทางด้านการส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 25.885 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว ในขณะที่ มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 22.450 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.1 โดยสินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนามในเดือนสิงหาคม ได้แก่ โทรศัพท์ เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก้ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อีกทั้ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและชิ้นส่วนในเวียดนามที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทซัมซุง (Samsung Electronics) เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ จากตัวเลขสถิติในเดือนสิงหาคม ระบุว่าเวียดนามมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ในขณะที่ เวียดนามขาดดุลการค้ากับจีน ด้วยสินค้าประเภทวัสดุในการใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก

ที่มา : https://tuoitrenews.vn/news/business/20190911/vietnam-august-trade-surplus-jumps-on-samsung-phone-shipments/51241.html