องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สนับสนุนเงิน 1.7 ล้านยูโร ช่วยเหลือแรงงานในอุตสาหกรรรมตัดเย็บสปป.ลาว

ปัจจุบันคนงานกว่า 26,000 คนในโรงงานสิ่งทอในสปป.ลาวได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของสปป.ลาว ณ ขณะนี้การส่งออกเครื่องนุ่งห่มลดลงร้อยละ 40-50 ในปีนี้ การลดลงอย่างรวดเร็วทำให้โรงงานหลายแห่งต้องลดหรือระงับการดำเนินงานชั่วคราว ส่งผลให้คนงานตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวนมากถูกปลดออกจากงาน ปัญหาดังกล่าวทำให้เยอรมนีเข้ามาสนับสนุนเงินกว่า 14.5 ล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือคนงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 2 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การช่วยเหลือดังกล่าวจะดำเนินการผ่านโครงการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในการช่วยเหลือแรงงานและส่งเสริมแรงงานในการได้รับสวัสดิภาพที่ควรจะเป็น ในประเทศบังกลาเทศ เอธิโอเปีย กัมพูชา มาดากัสการ์ อินโดนีเซีย เวียดนามและหนึ่งในประเทศที่รับการช่วยเหลือด้านแรงงานคือสปป.ลาว จากเงินสนับสนุนทั้งหมด 14.5 ล้านยูโร สปป.ลาวจะได้งบประมาณในการช่วยเหลือ1.7 ล้านยูโร ในการนำไปใช้ในโครงการที่จะช่วยแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บที่กว่าร้อยละ 90 ของแรงเป็นผู้หญิง โครงการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของสปป.ลาว

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Germent_180.php

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาคาดว่าจะเผชิญกับการชะลอตัว

Oxford Economics ระบุว่าการระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการส่งออกของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยเสริมว่าการส่งออกของกัมพูชามากถึงร้อยละ 66 เกิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางการค้าหลักจากผู้ซื้อหลัก โดยคาดการณ์ว่าการไหลเข้าของ FDI จะลดลงอย่างรวดเร็วในปีนี้ และการฟื้นตัวในปี 2021 จะถูกชะลอลงท่ามกลางความต้องการเครื่องนุ่งห่มทั่วโลกที่อ่อนแอและการถอนบางส่วนจากสิทธิพิเศษทางการค้า “Everything but Arms : EBA” ระหว่างสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง Oxford Economics เน้นย้ำอีกว่าแม้จะเกิดสถานการณ์เลวร้าย ณ ปัจจุบัน แต่ในกลุ่ม CLMV จะยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต โดย Oxford Economics คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มที่จะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2028 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยประมาณของ ASEAN-5 ที่เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50764104/cambodias-garment-industry-projected-to-face-brunt-of-clmv-exports-slowdown/

กัมพูชาอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า

กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มเผื่อการส่งออกในปริมาณมาก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าภายในประเทศเผื่อการส่งออก โดยจากรายงานล่าสุดของฟิทช์โซลูชั่นส์ กล่าวว่ากัมพูชา เวียดนามและเมียนมา เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จากการเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทั่วโลก โดยกัมพูชาคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของตลาดในปี 2019 ภาคการผลิตเครื่องนุ่งห่มเติบโตขึ้นต่อปีที่ร้อยละ 13 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนใหญ่มาจากต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างต่ำและนโยบายการลงทุนที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน ซึ่งการส่งออกเครื่องแต่งกายของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในปีที่แล้ว เพิ่มส่วนแบ่งทั่วโลกสู่ร้อยละ 8.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี 2018

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50746403/cambodia-may-gain-from-shifts-in-apparel-manufacturing-says-fitch-solutions/

Covid-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในกัมพูชากว่า 130 แห่ง

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าของกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องกับการส่งออกที่ได้รับผลกระทบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกล่าวว่ามีโรงงานถึง 130 โรงงานที่ยื่นขอให้ระงับการผลิตและส่งผลกระทบต่อแรงงานกว่า 100,000 ราย ซึ่งสำหรับไตรมาสที่สองของปีนี้การส่งออกเสื้อผ้าและรองเท้าจะลดลง 50 ถึง 60% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปัจจุบันกัมพูชายังไม่ได้รับคำสั่งซื้อใดๆ จากผู้ซื้อในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนรวมถึงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการส่งออกเสื้อผ้าและรองเท้าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักในไตรมาสที่สองของปีนี้ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการตลาดหลักสำหรับการส่งออกเสื้อผ้าของกัมพูชาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CoVid-19 ด้วย โดยรัฐบาลและเจ้าของโรงงานตกลงที่จะให้ค่าจ้างขั้นต่ำ 70 เหรียญสหรัฐต่อเดือนสำหรับพนักงานที่ถูกระงับแต่ละราย ซึ่งรัฐบาลให้เงินสนับสนุน 40 เหรียญสหรัฐส่วนที่เหลืออีก 30 เหรียญสหรัฐจะเป็นภาระของเจ้าของโรงงาน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50717977/coronavirus-takes-its-toll-on-garment-industry-with-130-factories-suspending-operations-affecting-100000-workers/

เรือขนส่งวัตถุดิบจากจีน 12 ลำสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะมาถึงกัมพูชาในสัปดาห์นี้

สมาคมผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศกัมพูชา (GMAC) กล่าวถึงเรือขนส่งสินค้าจากจีน 12 ลำที่ขนวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะมาถึงกัมพูชาภายในสัปดาห์นี้ ณ ท่าเรือ Sihanoukville Autonomous Port ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพระสีหนุ ซึ่งเสริมว่ามาตรการ “กรีนเลน” ที่ดำเนินการโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินผ่านกรมศุลกากรและสรรพสามิตช่วยทำให้ง่ายต่อการขนส่งวัตถุดิบไปยังโรงงานในพื้นที่ต่างๆรวมถึงกรุงพนมเปญ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวว่ากว่า 60% ของวัตถุดิบสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าในกัมพูชานำเข้าจากจีน กระทรวงแรงงานกล่าวว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าเป็นภาคการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชามีพนักงานประมาณกว่า 750,000 คน ในโรงงานและมีสาขากว่า 1,100 แห่ง ซึ่งภาคดังกล่าวมีรายรับรวม 9.32 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50700937/12-more-chinese-ships-carrying-garment-raw-materials-to-arrive-in-cambodia-this-week