พนักงานของรัฐ 17 คนถูกพักงาน หลังเข้าร่วมประท้วงในเมียนมา

เจ้าหน้าที่สิบเจ็ดคนจากฝ่ายบริหารทั่วไปของรัฐมอญถูกสั่งพักงานเนื่องจากเข้าร่วมใน CDM (ขบวนการอารยะขัดขืน)ซึ่งกับคำสั่งของกรม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 64 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมใน CDM อีกด้วย ในเมืองเมาะลำเลิงของรัฐมอญการประท้วงต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพยังคงดำเนินต่อไปในวันที่ 15 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 64 การเดินขบวนมีข้าราชการ การรถไฟเมียนมา ไปรษณีย์พม่าและหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เจ้าของร้านสหภาพนักศึกษาและผู้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมขบวนด้วย

ที่มา: https://elevenmyanmar.com/news/17-staff-from-mon-state-administration-dept-suspended-for-joining-strike