มิตซูบิชิลงทุนโครงการกังหันลมในสปป.ลาว

Mitsubishi Corp ของญี่ปุ่นจะลงทุนในโครงการฟาร์มกังหันลมขนาด 600 เมกะวัตต์ในสปป.ลาว ภายหลังได้บรรลุข้อตกลงในการลงทุนในผู้พัฒนาโครงการ Impact Energy Asia Development Ltd ร่วมกับกลุ่มบริษัท Impact Electrons Siam Co Ltd จากประเทศไทย ฟาร์มกังหันลมจะตั้งอยู่ในจังหวัดเซกองและอัตตะปือทางตอนใต้ของประเทศลาวซึ่งจะเป็นฟาร์มกังหันลมแห่งแรกในสปป.ลาวและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการวางแผนที่จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนามในระยะเวลา 25 ปี เวียดนามต้องการแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศมีอย่างจำกัด ดังนั้น โครงการนี้จึงคาดว่าจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของเวียดนามมีเสถียรภาพในขณะเดียวกันการลงทุนดังกล่าวจะนำมาซึ่งการจ้างงาน รายได้ในการส่งออกไฟฟ้ารวมถึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการนำสปป.ลาวไปสู่ “แบตเตอรี่แห่งเอเชี่ย” ในอนาคต

ที่มา : https://renewablesnow.com/news/mitsubishi-to-invest-in-600-mw-laos-wind-project-744583/

โครงการฉีดวัคซีนรอบที่ 2 กำลังจะเริ่มขึ้น

หน่วยงานสาธารณสุขกำลังออกโครงการฉีดวัคซีนรอบที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้คนหลายแสนคน โครงการฉีดวัคซีนรอบที่ 2 จะได้วัคซีนไฟเซอร์ 100,620 โดส และวัคซีนซิโนแฟม 500,000 โดส โดยตั้งเป้าจะเริ่มในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน ประชาชนประมาณ 712,793 คนได้รับวัคซีนเข็มแรก ขณะที่ 385,921 คนได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 การส่งมอบวัคซีน Sinopharm และ Pfizer ครั้งล่าสุดจะทำให้กับความพยายามของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 50% ของประชากร (มากกว่า 3 ล้านคน) ภายในสิ้นปีนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ตามเป้าหมาย ถึงอย่างไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่มีวัคซีนหรือมีไม่เพียงพอนั้น รัฐบาลสปป.ลาวอนุญาตให้ทางบริษัทเอกชน สามารถนำเข้าวัคซีนเองได้เพื่อนำมาฉีดให้กับพนักงงานของตน ซึ่งถือเป็นอีกทางสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างครอบคลุม เพื่อนำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Round_115.php

รัฐสปป.ลาวลงนามร่วมทุนเอกชน ตั้งบริษัทพัฒนาโลจิสติกส์สปป.ลาว

รัฐบาลสปป.ลาวลงนามข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท ท่าเรือแห้งท่าแขก จำกัด ซึ่งจะพัฒนา “ท่าเรือแห้งท่าแขก” ให้เป็นเส้นสู่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจุดผ่านแดนคำม่วนและสนับสนุนให้สปป.ลาวกลายเป็นศูนย์บริการโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและระดับสากล ท่าเรือแห้งท่าแขกจะเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านลอจิสติกส์ที่ทันสมัยและครบวงจร และจะมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสปป.ลาวสามารถแข่งขันในตลาดโลกและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเต็มที่ การพัฒนา “ท่าเรือแห้งท่าแขก” เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเรื่อง “การพัฒนาการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในประเทศสปป.ลาว” ซึ่งระบุถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาท่าเรือในประเทศลาว และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่จะเปลี่ยนจากการ “ประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลสู่ประเทศที่บริการขนส่งทางบกระดับภูมิภาคและโลก”

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_State_114.php

สหรัฐฯ บริจาควัคซีน 500 ล้านโดสให้ 92 ประเทศรวมทั้งสปป.ลาว

สหรัฐฯ ประกาศจะซื้อและบริจาควัคซีนไฟเซอร์ 500 ล้านโดสให้กับ 92 ประเทศ รวมทั้งสปป.ลาว ผ่านโครงการ COVAX ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่แจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ไปยังประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง สหรัฐฯ จะจัดสรรและส่งมอบวัคซีนเหล่านี้ให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางทั่วโลก ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศสปป.ลาวอาจไม่ได้รุนแรงจากผลของมาตรการที่เข้มงวดแต่ถึงอย่างไร รัฐบาลสปป.ลาวได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโปรแกรมการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นอาวุธในการควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนเพื่อนำพาประเทศกลับสู่สภาวะปกติทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_US_113.php

เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ลาวบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนร้อยละ 50

ธนาคารโลกมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือสปป.ลาวในการป้องกันการแพร่กระจายของ Covid-19 ร่วมถึงด้านการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดตามข้อตกลงระหว่างธนาคารโลกและรัฐบาลสปป.ลาว หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการรับมือโควิด-19 เบื้องต้นมูลค่า 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลสปป.ลาวได้ขอทรัพยากรเพิ่มเติมในปีนี้เพื่อขยายประสิทธิภาพในการวัคซีน เงินทุนนี้จะนำไปใช้เพื่อจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้เพียงพอเพื่อให้สปป.ลาวฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Additional112.php

ลาวแอร์ไลน์และบขส.ชะลอเปิดบริการหลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุม

สถานีขนส่งสายเหนือของเวียงจันทน์ปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากพยายามให้บริการรถโดยสารไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุม นางสาวจิตต์ประสง เหลืองเดธมีไซ ผู้อำนวยการสถานีขนส่ง กล่าวกับเวียงจันทน์ไทมส์ว่า “สถานีขนส่งจะยังคงระงับการให้บริการจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ที่บังคับใช้ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ในอนาคต” ด้านการบินสปป.ลาวมีแผนจะกลับมาบินในประเทศในสัปดาห์นี้ แต่ก็ต้องยกเลิกแผน เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างครอบคลุม การขนส่งภายในประเทศกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งภายหลังการผ่อนปรนของรัฐบาล แต่ถึงอย่างนั้นการกระจายฉีดวัควีนยังคงไม่ครอบคลุมจากปริมาณวัคซีนที่ไม่มากพอและไม่ตรงเวลาทำให้สปป.ลาว เผชิญความล่าช้าในการกลับสู่สภาวะปกติ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Lao111.php