NA เปิดการประชุมสามัญสมัยสามหารือวาระการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NA) ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญสามโดยมีการอภิปรายในเรื่องการมุ่งเน้นไปที่มาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งในปี 2564 จะเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2564-2568)ในที่ประชุมยังหารือพิจารณาและอนุมัติการวางผังเมืองสำหรับเวียงจันทน์เพื่อให้กลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพในทุกๆด้านรวมถึงการตรวจสอบงบประมาณของรัฐสำหรับปี 2020 อีกด้วยการเปิดประชุมสามัญสมัยสามรัฐบาลคาดหวังจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สปป.ลาวกำลังเผชิญ

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_NA_210.php

รัฐบาลสปป.ลาวคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 3.3

รัฐบาลคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสปป.ลาวจะเติบโตร้อยละ 3.3 ในปีนี้ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเดียวกันที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะมีการจำกัดการเดินทางที่ยืดเยื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ  COVID-19 ยังคงดำเนินต่อไป นายทองเจือ สีสุลิธนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว กล่าวเพิ่มเติมว่า“ เราประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมาหลายปีแล้วยังมีปัจจัยด้านสภาพอากาศที่รุนแรงและการระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาว” นอกจากนี้ COVID-19 ยังทำให้เกิดภาระมากขึ้นต่อความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลสปป.ลาว เป็นที่มาของการร่างแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อจัดการกับหนี้สินและลดการขาดดุลการคลังในแต่ละปี รัฐบาลจะไม่รับเงินกู้จากต่างประเทศอีกต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการคลัง นายกรัฐมนตรียอมรับว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงแต่มองในแง่ดีว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูงกว่าอัตราการเติบโตของโลกที่คาดการณ์ในปี 63 จะหดตัวถึงร้อยละ -4.4

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Economic_210.php

ธนาคารโลกจัดหาเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสปป.ลาว

ธนาคารโลกได้อนุมัติเงินสำรองฉุกเฉินจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในสปป.ลาวเพื่อช่วยให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของ Covid-19 การระดมทุนจะดำเนินการผ่านโครงการ ‘Micro, Small, and Medium Enterprise Access to Finance Emergency Support and Recovery Project’ ของธนาคารโลกซึ่งจะทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและสถาบันการเงินในท้องถิ่น เพื่อให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีโอกาสได้รับเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรักษาธุรกิจของตน เพื่อการลงทุนสำหรับอุปกรณ์ใหม่หรือการขยายโรงงาน ทั้งนี้บริษัทเผชิญกับการลดลงอย่างรวดเร็วของอุปสงค์ รายได้ ซัพพลายเชน และการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ส่งผลผลให้บริษัทหลายแห่งจะเลิกจ้างพนักงานและจะต้องปิดถาวร โครงการใหม่นี้จะช่วยให้ MSME ปกป้องการดำรงชีวิตของพนักงานและลดปัญหาการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ธนาคารโลกจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของธนาคารแห่งสปป. ลาวในการกำกับดูแลระบบค้ำประกันสินเชื่อจะช่วยลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ภายใต้โครงการ นอกจากนี้จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของธนาคารพาณิชย์ บริษัทขนาดเล็ก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและสถาบันอื่น ๆ ที่เข้าร่วม โดยธุรกิจต้องจดทะเบียนบริษัทขนาดย่อย ขนาดเล็ก หรือองค์กรเอกชนขนาด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ภายใต้โครงการ การตัดสินใจในการให้สินเชื่อและการกำหนดราคาของเงินให้สินเชื่อจะให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมเป็นผู้พิจารณาจากการประเมินเครดิตของตนเอง

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Worldl_209.php

โครงการความร่วมมือจีน – ลาวทำให้ชาวสปป.ลาวมีชีวิตที่ดีขึ้น

ทางตะวันออกเฉียงใต้สปป.ลาวเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 ซึ่งเป็นการลงทุนโดยฝ่ายสปป.ลาวและฝ่ายไทย ภายใต้สัญญาของ PowerChina Sinohydro Bureau 3 Co. , LTD (Sinohydro 3) ซึ่งเป็น บริษัท วิศวกรรมของจีน โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาในประเทศสปป.ลาว ไม่เพียงแค่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแต่ยังมีการก่อสร้างอุตสาหกรรมมากมายที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่เพียงแค่การเติบโตของเศรษฐกิจแต่ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตของชาวสปป.ลาวที่ดีขึ้น ตลอด 10 ปีที่ผ่านมารายได้ต่อหัวของสปป.ลาว เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้ามาของโครงการต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของสปป.ลาวดีขึ้น

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/26/c_139467833.htm

รัฐบาลสปป.ลาวเปิดจุดผ่านแดนในท้องถิ่นอีกครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจส่งออก-นำเข้า

รัฐบาลกำลังเปิดจุดผ่านแดนอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการปรับสมดุลของมาตรการควบคุมไวรัสกับการผ่อนคลายข้อจำกัด เพื่อให้ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ดีขึ้นการยกเลิกข้อ จำกัด บางประการจะช่วยให้การค้าข้ามพรมแดนระหว่าง 4 จังหวัดในสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นอย่างไรก็ตามผู้นำเข้าและผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าที่ทางการสปป.ลาวและจีนวางไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกสองที่อาจกลับมารุนแรงกว่าเดิม ปัจจุบันตามรายงานของ National Taskforce for Covid-19 Prevention and Control พบว่ามีผู้คนมากกว่า 40.9 ล้านคนทั่วโลกที่ทำสัญญากับ Covid-19 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1.1 ล้านคนและมีผู้ฟื้นตัวอย่างน้อย 30.5 ล้านคน

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govtre_208.php

สปป. ลาว: ความยากจนยังคงลดลง แต่ความคืบหน้าภายใต้การคุกคาม

สปป. ลาวมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดความยากจนในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาโดยสัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในความยากจนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจาก 46% ในปี 36 เป็น 18% ในปี 62 การค้นพบนี้มาจากรายงาน 2 ฉบับที่เผยแพร่โดย สำนักงานสถิติลาวและธนาคารโลก แต่ข่าวดีมาพร้อมกับข้อแม้: ผลประโยชน์บางส่วนจากความยากจนอาจถูกลบล้างไปได้จากผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจสปป.ลาว จากการสำรวจค่าใช้จ่ายและการบริโภคล่าสุดของสปป.ลาว (LECS) แสดงให้เห็นว่าอัตราความยากจนของประชากรในประเทศลดลง 6.3 % ในช่วง 6 ปีจาก 24.6% ในปี 56 เป็น 18.3% ในปี 62 หัวหน้าสำนักงานสถิติสปป.ลาวกล่าวว่า รายได้จากฟาร์มและการส่งเงินช่วยเหลือผู้คนในส่วนต่างๆของประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจนเพิ่มขึ้น พื้นที่ชนบทได้ลดช่องว่างความยากจนกับเขตเมือง ปัจจัยหลายประการได้ชะลอการลดความยากจน โดยการหางานนอกภาคเกษตร ส่งผลให้ความไม่เท่าเทียมกันโดยรวมเพิ่มขึ้น ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 60 แต่หลายคนไม่สามารถเข้าถึงโอกาสจากการจ้างงานได้ ทั้งนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ COVID-19 เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อความพยายามในการยุติความยากจน การระบาดสร้างแรงกดดันให้กับตลาดงานที่อ่อนแออยู่แล้ว ในขณะเดียวกันการกลับมาของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากประเทศไทยทำให้การส่งเงินลดลงอย่างมาก รายงานการประเมินความยากจนคาดว่าความยากจนจะเพิ่มขึ้น 1.4 ถึง 3.1 % ในปี 63 ด้วยความท้าทายเหล่านี้จะต้องมีการแทรกแซงที่กว้างขวางโดยกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มคนยากจนที่แตกต่างกันเพื่อฟื้นฟูการลดความยากจนในสปป. ลาว

ที่มา : https://moderndiplomacy.eu/2020/10/22/lao-pdr-poverty-continues-to-decline-but-progress-under-threat/