ก.พาณิชย์เมียนมา เผย นำเข้าถดถอย 3.3 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา (MoC) เผย มูลค่าการนำเข้าของเมียนมาร์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 28 พ.ค.64 ของปีงบประมาณ 63-64 อยู่ที่ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.338 พันล้านดอลลาร์จาก 13.397 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่า 2.08 พันล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเครื่องสำอาง และน้ำมันปาล์ม ลดลงเล็กน้อย 189 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ลำดับต่อมาเป็นการนำเข้าสินค้าขั้นกลาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบพลาสติก การนำเข้าวัตถุดิบลดลงเหลือ 3.34 พันล้านดอลลาร์ จาก 4.45 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันการนำเข้าวัตถุดิบมีมูลค่า 989 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า Cut-Make-Pack (CMP) พบว่าลดลง 488 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบ CMP มีสัดส่วนการส่งออกถึง 30% กำลังประสบปัญหาจากการยกเลิกคำสั่งโดยเฉพาะในยุโรปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยประเทศผู้นำเข้า 10 อันดับแรกของเมียนมา ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/imports-down-by-3-3-bln-as-of-28-may-moc-reports/

กัมพูชาวางแผนเพิ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจภายในประเทศลดพึ่งพาการนำเข้า

ภาคการเกษตรของกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ และเป็ด กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตและขยายตัวรายงานโดยประธานสมาคมผู้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งกัมพูชา ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์ต่อภาคการเกษตร รัฐบาลจึงสนับสนุนโครงการให้กู้ยืมพิเศษผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งกัมพูชา ตลอดจนสถาบันให้กู้ยืมอื่น ๆ แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยคาดว่าสิ่งนี้จะทำให้ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าประเภทสัตว์จากต่างประเทศลง รวมถึงเป็นการลดความผันผวนของราคาภายในประเทศจากความไม่แน่นอนในหลายๆ ด้าน ซึ่งยังส่งผลดีในการควบคุมโรคจากสัตว์ ยกตัวอย่างในกรณีที่เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในภูมิภาค ที่เวียดนามกำลังประสบปัญหาการระบาดของโรค ASF อยู่หลายครั้งโดยล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม มีการบังคับให้คัดแยกสุกรกว่า 43,150 ตัว ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2020 ส่งผลทำให้ราคาสุกรในประเทศกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50863218/domestic-husbandry-reduces-reliance-on-imports/

5 เดือนแรกของงบฯ ปี 63-64 เมียนมานำเข้าเหล็กมากกว่า 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563-2564 (ต.ค. – ก.พ. )  มูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าของเมียนมามีมูลค่าประมาณ 315.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากรายงานของกรมศุลกากรเมียนมา ปัจจุบันเมียนมามีความต้องการเหล็กประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปีและนำเข้าถึง 92% จากข้อมูลของ Myanmar Steel Association (MSA) ตลาดมีแนวโน้มเติบโตถึง 5.4 ล้านตันต่อปีในปี 2573 ดังนั้นจึงมีการจัดตั้ง บริษัท เอ็มเอสเอ จำกัด (มหาชน) ขึ้น และพยายามตั้งเขตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเพื่อลดการนำเข้าและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการจะอยู่ในเขตอิระวดี เขตตะนาวศรี รัฐยะไข่ และรัฐมอญ ดังนั้นรัฐจึงสนับสนุนโดยการลดหย่อนภาษีและสิทธิในที่ดินเพื่อควบคุมการนำเข้าที่ผิดกฎหมายและการทุ่มตลาด เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมเหล็กมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม โครงการนี้จึงมีความจำเป็นเพราะถือว่าเป็นอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้จีนเป็นซัพพลายเออร์หลักของเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังนำเข้าจากอินเดียและสาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmar-iron-steel-materials-imports-exceed-315-mln-in-five-months/

เวียดนามเผยยอดส่งออกและนำเข้า พุ่งสูงสุดรอบ 10 ปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ การเติบโตของการนำเข้าและส่งออกทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกรวม 103.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ภาคธุรกิจในประเทศส่งออกสินค้าและบริการ 25.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ ภาคการลงทุนต่างประเทศ 78.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 34.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยมูลค่า 30.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ พุ่ง 50.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี รองลงมาจีนและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สำนักงาน GSO เผยว่าเวียดนามเกินดุลการค้า 1.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยอดค้าปลีกสินค้าและบริการ แตะ 73.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/939944/export-import-growth-hits-10-year-high.html

เวียดนามเผยยอดส่งออกและนำเข้า พุ่งสูงสุดรอบ 10 ปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ การเติบโตของการนำเข้าและส่งออกทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกรวม 103.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ภาคธุรกิจในประเทศส่งออกสินค้าและบริการ 25.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ ภาคการลงทุนต่างประเทศ 78.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 34.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยมูลค่า 30.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ พุ่ง 50.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี รองลงมาจีนและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สำนักงาน GSO เผยว่าเวียดนามเกินดุลการค้า 1.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยอดค้าปลีกสินค้าและบริการ แตะ 73.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/939944/export-import-growth-hits-10-year-high.html

เวียดนายเผยครึ่งแรกของเดือนเม.ย. ขาดดุลการค้า 1.31 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กรมศุลกากรเวียดนาม ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน เวียดนามมีมูลค่าการนำเข้าและการส่งออก ประมาณ 27 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าอยู่ที่ 12.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 13.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน 2.82 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเครื่องจักรและอะไหล่ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่ 15 เม.ย. การส่งออกรวมของเวียดนาม เพิ่มขึ้น 26.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นมูลค่ากว่า 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การนำเข้า เพิ่มขึ้น 29.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นมูลค่าราว 89.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้เวียดนามยังคงเกินดุลการค้าราว 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : https://vov.vn/en/economy/vietnam-posts-trade-deficit-of-us131-billion-in-first-half-of-april-852187.vov

6 เดือนแรกของปีงบฯ 63-64 ค้าชายแดนเมียนมาแตะ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ 2 เมษายน 64 -ของปีงบประมาณปี 63-64 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 การค้าชายแดนเมียนมามีมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่า 264 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนซึ่งมีมูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์ โดยด่านมูเซเป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุด คือ 2.5 พันล้านดอลลาร์ตามมาด้วยด่านเมียวดีมีมูลค่า 729 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึง 2 เมษายน 64 ของปีงบประมาณนี้การค้าต่างประเทศมีมูลค่ารวมกว่า 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การค้าทางทะเลมีมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการนำเข้าจะเป็นสินค้าทุน สินค้าขั้นกลาง และสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/myanmars-border-trade-reaches-5-6-bln-in-first-six-months-of-fy/

เวียดนามนำเข้ายานยนต์พุ่ง 20% ในเดือนก.พ.

กรมศุลกากรเวียดนาม เผยว่าในเดือนกุมภาพันธ์ เวียดนามนำเข้ายานยนต์จำนวน 10,039 คัน คิดเป็นมูลค่า 209 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ในแง่ของจำนวน และหดตัว 1.88% ในแง่ของมูลค่า โดยส่วนใหญ่ราว 90% นำเข้ามาจากไทย (5,200 คัน), อินโดนีเซีย (3,300 คัน) และจีน (589 คัน) ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามนำเข้ายานยนต์ประมาณ 18,400 คัน เพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะยานยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 66.3% ของส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขสถิติของกรมศุลฯ ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต์ 345 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ และส่วนใหญ่นำเข้าจากเกาหลีใต้ ไทย จีนและอินเดีย

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-car-imports-surge-over-20-in-february-316742.html

จีนเร่งกระบวนการนำเข้ามะม่วงจากกัมพูชา

จีนกำลังเร่งดำเนินการในการประเมินคุณภาพมะม่วงของกัมพูชา เพื่อออกใบอนุญาตให้กัมพูชาสามารถส่งออกมะม่วงเข้าสู่ตลาดจีนได้โดยเร็ว ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้จีนได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกัมพูชาหลังจากคณะผู้แทนศุลกากรของจีน จากมณฑลกวางสี ได้ทำการตรวจสอบฟาร์มมะม่วงในกัมพูชาบนรูปแบบเสมือน โดยกระบวนการดังกล่าวได้รับการอำนวยความสะดวกโดยคณะทำงานของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งคณะผู้แทนของจีนพอใจเป็นอย่างมากต่อผลิตภัณฑ์มะม่วงของกัมพูชา รวมถึงแนะนำวิธีการแปรรูป การบรรจุและการจัดเก็บที่เหมาะสมต่อเกษตรกรชาวกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50824342/china-speeding-up-cambodias-mango-assessment-reports/

สหรัฐฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรรายใหญที่สุดของเวียดนาม

ตามรายงานล่าสุดของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท แสดงให้เห็นว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ยอดส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรโดยรวม อยู่ที่ประมาณ 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ หากจำแนกพบว่าการส่งออก มีมูลค่าราว 6.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.6% และการนำเข้า มีมูลค่า 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำให้เวียดนามเกินดุลการค้า 1.37 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของเวียดนามที่มีการเติบโตได้ดี ได้แก่ ยางพารา มีมูลค่า 516 ล้านเหรียญสหรัฐ (โต 9.9%) รองลงมาใบชา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัก ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ หวายและไม้ไผ่ นอกจากนี้ สหรัฐฯ เป็นลูกค้าสินค้าเกษตรของเวียดนามรายใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงฯ มุ่งเน้นไปที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า รวมถึงศึกษากฎระเบียบของตลาดและอุปสรรคทางเทคนิคในเขตการค้าเสรี (FTAs) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่มา : https://vietnamtimes.org.vn/us-becomes-largest-importer-of-vietnamese-agricultural-products-during-jan-feb-28790.html