รัฐบาลและธุรกิจ เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม

จากข้อมูลของ Central Institute for Economic Management (CIEM) ระบุว่าการผลักดันของการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมกันสร้างความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลในเวียดนาม สำหรับภาครัฐบาลแล้วนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินกฎหมาย เพื่อส่งเสริมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ตามหลักสากล ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลควรครอบคลุมไปยังพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้หญิงหรือคนจน นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Google, Temasek และ Bain เปิดเผยว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้เศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม ขยายตัวร้อยละ 16 ในปีนี้ คิดเป็นมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงปี 2568 อยู่ที่ 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตข้างหน้า รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจว่าโลกไซเบอร์มีความปลอดภัย และปรับปรุงกฎหมายแก่เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนนโยบายภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล และประเด็นในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ที่มา : http://hanoitimes.vn/government-firms-are-key-to-create-breakthroughs-in-vietnam-digital-economy-315008.html

เซเว่นอีเลฟเว่นวางแผนกลับมาเริ่มดำเนินธุรกิจในกัมพูชา

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นไปยังกัมพูชาและ สปป.ลาวจะยังคงเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้เมื่อสถานการณ์การระบาดดีขึ้น โดยซีพีออลล์ (กัมพูชา) และซีพีออลล์ (สปป.ลาว) ต่างได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการก่อตั้งและดำเนินการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นเวลา 30 ปี ซึ่งนอกจากกลุ่มบริษัททั้งสองนี้แล้ว กัมพูชายังได้รับความสนใจจากนักธุรกิจไทยที่ต้องการสำรวจโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนในกัมพูชาหลังจากที่ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี (FTA) กับจีนเป็นครั้งแรก โดยการลงทุนเหล่านี้จะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจากสถิติของสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2020 การค้าข้ามพรมแดนของไทยกับกัมพูชามีมูลค่าอยู่ที่ 6.1 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 21 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50786446/7-eleven-expansion-into-the-kingdom-coming-as-planned/

“อาเซียน” หนุนเปิดประเทศ ฟื้นฟูจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting : ATM) ครั้งที่ 26 ว่ามีประเด็นสำคัญด้านต่างๆ ดังนี้คือ 1.การขนส่งในการฟื้นฟูภูมิภาคอาเซียนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2.รับรองงานสำคัญเร่งด่วน-ผลลัพธ์ที่อาเซียนจะต้องร่วมดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 64 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งกัวลาลัมเปอร์ ปี 59-68 และ 3.การขนส่งรายสาขา ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางทะเล และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ซึ่งที่ประชุมยังยินดีต่อความสำเร็จและให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์-งานสำคัญประจำปี 63 ด้านการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ (KLTSP) ปี 59-68 ระยะกลางพิธีสาร 2 สถาบัน ฝึกอบรมด้านการบินตามความตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบิน แผนแม่บทเดินอากาศอาเซียน แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แนวปฏิบัติการยกระดับขั้นตอนมาตรฐานรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสหประชาชาติ ปฏิญญาบรูไนว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของอาเซียน ค.ศ.2020 การเปิดตัววีดิทัศน์ความปลอดภัยทางถนนของอาเซียน และแผนที่โครงข่ายด้านการขนส่งทางบกอาเซียน จนถึงเตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนกับคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะมีขึ้นในลำดับถัดไปเป็นต้น

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1983029

เวียดนามเผยธุรกิจที่มิใช้สถาบันการเงินส่งสัญญาฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 3

จากการศึกษาของ Fin Group ระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ผลกำไรของภาคธุรกิจที่มิใช้สถาบันการเงินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 347 แห่ง ขยายตัวร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวในรูปตัว V ทั้งนี้ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของบริษัทมหาชน 348 แห่ง ลดลงร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในไตรมาสที่ 3 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานของธุรกิจหลักของภาคธุรกิจที่มิใช้สถาบันการเงินทั้งหมดพัฒนาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้แล้ว นอกจากนี้ ทาง Fin Group มองว่าความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลในทิศทางที่เป็นบวกแก่ธุรกิจค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ สถาบันการเงิน รวมถึงธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 และมีอัตราการเติบโตของกำไรร้อยละ 4.5 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของเวียดนามยังเติบโตในทิศทางที่เป็นบวก ถึงแม้จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnams-listed-non-financial-firms-post-v-shaped-recovery-in-q3-314637.html

ผลสำรวจชี้ธุรกิจในเวียดนามขึ้นเงินเดือนในปี 63 ต่ำสุดในรอบ 10 ปี

จากผลการสำรวจของเมอร์เซอร์ (Mercer) ในโครงการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ (TRS) ได้เปิดเผยว่าบริษัทข้ามชาติ (MNCs) และบริษัทเวียดนามปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 6.5 และร้อยละ 5.2 ในปีนี้ และคาดว่าในปีหน้า จะเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 7 และ 7.7 ตามลำดับ ในขณะที่ นาย Hoa Nguyễn หัวหน้าอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ด้านโซลูชั่นทุนมนุษย์ กล่าวว่าบริษัทข้ามชาติและบริษัทในท้องถิ่นร้อยละ 14, 34 ไม่ได้เพิ่มเงินเดือนในปีนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเชื้อ COVID-19 นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ธุรกิจน้ำมัน เหมืองแร่ ธนาคารและอุตสาหกรรมจัดหา มีการปรับเพิ่มเงินเดือนต่ำที่สุด ด้วยร้อยละ 2, 1, 5 และ 6 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินที่มิใช้ธนาคาร รวมถึงธุรกิจในกลุ่มวิทยาศาสตร์ จ่ายโบนัสสูงสุดร้อยละ 22.4, 20.1 และ 18.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ผุ้อำนวยการวิเคราะห์ด้านโซลูชั่นทุนมนุษย์ กล่าวว่าถึงแม้ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ธุรกิจร้อยละ 13 ยังคงจ่ายเงินโบนัสให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ในขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงเทรนด์การสรรหาบุคลากรในปี 2564 พบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 55 คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง รองลงมาร้อยละ 40 วางแผนที่จะเพิ่มพนักงานในปีหน้า และร้อยละ 5 ลด/ปลดพนักงานลง

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/793465/salary-increases-in-2020-lowest-in-10-years-survey.html

เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ (SSEZ) สร้างโซนนานาชาติภายใต้แนวคิด “วิน-วิน”

เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ (SSEZ) กล่าวว่าจะยังคงเร่งโครงการภายใต้แนวคิด “วิน-วิน” เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการระหว่างประเทศเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น สร้างการพัฒนาในท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม ซึ่งได้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันกับจีน ภายใต้แนวคิด “วิน-วิน” เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการผลิต และการดำรงชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการบริการระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรจากทั่วทุกมุมโลก โดยจากข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา (GDCE) ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2020 ซึ่งจำนวนการนำเข้าและส่งออกผ่าน SSEZ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 โดยปริมาณการนำเข้าและส่งออกรวมอยู่ที่ 951 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.13 จาก 754 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50768708/ssez-to-build-an-international-zone-with-win-win-concept/

เวียดนามเผยจำนวนธุรกิจจดทะเบียนใหม่ ช่วง 9 เดือนแรกปี 63 อยู่ที่ 99,000 แห่ง

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุว่าช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกิจการที่จดทะเบียนใหม่ถึง 99,000 แห่ง ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนรวม 60.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจ้างแรงงานจำนวน 778,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 และลดลงร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เงินทุนจดทะเบียนเฉลี่ยของแต่ละธุรกิจรายใหม่อยู่ที่ 14.4 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจกว่า 38,000 แห่งที่หยุดกิจการชั่วคราว พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 81.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ อีก 27,600 แห่งอยู่ในช่วงกำลังรอขั้นตอนการล้มเลิกกิจการและ 12,000 แห่งที่เลิกกิจการแล้ว ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 3 พบว่าธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปร้อยละ 32.2 มองว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รองลงลงมาร้อยละ 32 เผชิญกับปัญหาในการผลิตและการดำเนินงานและร้อยละ 36 การดำเนินงานยังปกติ/ไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/nearly-99000-businesses-established-in-nine-months/187805.vnp

เมียนมาปล่อยเงินกู้รอบสองกว่า 100 พันล้านจัตให้ธุรกิจสู้ภัยโควิด

รัฐบาลได้เริ่มจ่ายเงินกู้จำนวน 20,700 ล้านจัตเพื่อช่วยเหลือบริษัทมากกว่า 10,000 แห่งที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงบริษัทที่อยู่นอกย่างกุ้ง เงินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณจำนวน 1 แสนล้านจัต รอบที่ 2 ของรัฐบาลเมียนมา ซึ่งจากธุรกิจ 10,000 แห่ง มากกว่า 7,600 แห่งมาจากภูมิภาคและรัฐอื่น ๆ โดยเงินจะจ่ายล็อตแรกให้กับธุรกิจ 1,041 แห่ง จะมีเพียง 180 แห่งที่เป็นธุรกิจในย่างกุ้ง ซึ่งเงินกู้ถูกจ่ายไปใน 9 ภาคธุรกิจจะถูกรวมอยู่ในเงินล็อตที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์และประมง การส่งออก การทดแทนการนำเข้า ห่วงโซ่อุปทาน อาหาร บริการการจัดหางานในต่างประเทศและอาชีพ โดยระยะเวลาการกู้ยืม 12 เดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 กลุ่มธุรกิจแรกที่ได้รับ ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โรงสีข้าว ฟาร์มปศุสัตว์ และธุรกิจอาหาร ภายใต้กองทุน 100 พันล้านจัตล็อตแรกได้จ่ายให้กับผู้ที่สมัครเข้ามา 3,393 จากผู้สมัครมากกว่า 4250 คน

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/myanmar-govt-commences-second-k100b-covid-19-loan-business.html

นักลงทุนญี่ปุ่นเล็งกลยุทธ์จับพาร์ทเนอร์ M&A ในเวียดนาม

ผู้ประกอบการญี่ปุ่นจำนวนมากเล็งซื้อบริษัทไอทีเวียดนามจากการควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อขยายการผลิตและธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากธุรกิจด้านไอทีแล้ว นักลงทุนญี่ปุ่นยังสนใจในสาขาธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ โรงแรม นิคมอุตสาหกรรม พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน อาหารทะเลแปรรูปและเภสัชกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ธุรกิจ เพื่อความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ระบุว่าตัวเลขของผู้ประกอบการญี่ปุ่น 1,400 ราย จาก 3,500 รายที่ทำการสำรวจในปี 2562 พบว่านักธุรกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องการขยายการผลิตไปเวียดนามอีก 3 ปีข้างหน้า

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/japanese-investors-seek-ma-partners-in-vietnam/181587.vnp

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกัมพูชามีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากกรณีศึกษา

ดัชนีความยืดหยุ่นโลกในปี 2020 แสดงให้เห็นว่าอันดับของกัมพูชาขยับขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปีนี้กัมพูชาได้คะแนนรวม 28.9 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ 112 ของโลก ซึ่งปีที่แล้วกัมพูชาได้รับคะแนนอยู่ที่ 21.7 และติดอันดับ 114 จาก 130 ประเทศ จากการศึกษาในครั้งนี้ โดยการศึกษาดังกล่าวดำเนินการโดย FM Global บริษัท ประกันภัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา (US) ซึ่งการศึกษานี้วัดความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศโดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงและห่วงโซ่อุปทาน 12 ประการ โดยการศึกษานี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเศรษฐกิจและธุรกิจของกัมพูชาจะผ่านวิกฤต COVID-19 ไปได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Kevin Ingram รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ FM Global มองว่าความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คน ประเทศและธุรกิจ การจัดอันดับประเทศในดัชนี 2020 Global Resilience Index เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละประเทศ แต่ละภาคธุรกิจจะเป็นอย่างไรและองค์กรมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วเพียงใดหลังจากที่เกิดการระเบิดทางเศรษฐกิจของ Covid-19

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50737968/business-environment-becoming-more-resilient-study/