ธุรกิจท่องเที่ยวลดราคาเพื่อแสวงหานักท่อง เที่ยวในท้องถิ่น

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและการบริการได้ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการและแพคเกจทัวร์ของตนลงอย่างมากเพื่อให้มีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นและส่งเสริมให้ชาวสปป.ลาวเดินทางไปพักผ่อนทั่วประเทศ โปรโมชั่นพิเศษที่นำเสนอในตอนนี้มีเป้าหมายที่ผู้เยี่ยมชมในพื้นที่เพื่อชดเชยการไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ธุรกิจบางแห่งได้ลดต้นทุนการให้บริการลงสามเท่าหรือมากกว่านั้น โรงแรมบางแห่งที่เคยเรียกเก็บเงิน 200-500 เหรียญสหรัฐ สำหรับห้องพักได้ลดราคาเหลือเพียง 70-80 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช่นบริการรับส่งฟรีไปยังสนามบิน การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่การท่องเที่ยวถูกกำจัด การสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า Covid-19 ได้ลดรายได้ของธุรกิจนำเที่ยวและการบริการในเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 20 ล้านเหรียญ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ สิ่งนี้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนต้นทุนการให้บริการของธุรกิจ ซึ่งการลดราคาดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อให้เข้ากับกำลังซื้อของคนสปป.ลาว รัฐบาลกำลังร่วมมือกับธุรกิจต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากการระบาดของ Covid-19

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Tourism201.php

ธุรกิจท่องเที่ยวลดราคาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและการบริการได้ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการและแพคเกจทัวร์ของตนลงเพื่อให้มีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นและส่งเสริมให้ชาวสปป.ลาวเดินทางไปพักผ่อนทั่วประเทศ เพื่อชดเชยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 การสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า Covid-19 ได้ลดรายได้ของธุรกิจนำเที่ยวและการบริการในเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของสปป.ลาวประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ภาคการท่องเที่ยวอาจไม่ใช่ภาคที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่การที่ภาคบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร      บริษัททัวร์ได้รับผลกระทบนั้นก็อาจผลต่อระดับการจ้างที่จะต้องมีการปลดคนออกทำให้อัตราการว่างงานสูงซึ่งในระยะยาวหากไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือมาตราการช่วยเหลืออาจนำมาซึ่งการถดถอยของเศรษฐกิจสปป.ลาว

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Tourism201.php

แม้ท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จากความพยายามของรัฐบาลในการลดผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้การเดินทางเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศ แต่ไม่น่าจะชดเชยการขาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวที่ตกต่ำไม่เพียงส่งผลกระทบต่อธุรกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลอย่างมากต่อรายได้ที่คนในท้องถิ่นได้รับ หลายคนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น การเดินทางที่ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการสูญเสียงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 11 ของงานทั้งหมดและร้อยละ 22 เของงานในเขตเมือง ตามรายงานล่าสุดของธนาคารโลก โรงแรมและสถานที่พัก ร้านอาหาร บริษัท ทัวร์และผู้ประกอบการขนส่งอื่น ๆ ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและอาจจะเลิกทำธุรกิจ มีการคาดการการฟื้นตัวอาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งปี หากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้การสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวอาจมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 2.7 ของ GDP ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในวังเวียงและหลวงพระบางโดยเฉพาะผู้ให้บริการขนส่งอาหารและที่พักรวมถึงร้านค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างหนัก การลดลงของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงจีนในไตรมาสแรกของปี 2663 ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงจากการจำกัดการเดินทางและการปิดพรมแดนลาวอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 60 มื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน ธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีแรงงานเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน การเติบโตอย่างช้าๆ ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือน อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้ภาคเอกชนสามารถปรับปรุงบริการและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตหลัง COVID-19 ได้ดีขึ้น ในปี 2563 สปป.ลาวมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 4.58 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 22

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Domestic_170.php

INFOGRAPHIC : สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามติดอันดับ 25 อันดับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

จากข้อมูลของเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก “TripAdvisor” เปิดเผยเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในเวียดนามที่จัดอันดับโดย Travelers’s Choice ประจำปี 2020 ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของเวียดนามถูกจัดให้อยู่ใน 25 อันดับแรกของโลกในประเภทบริการ ได้แก่

 • Trading Destinations: ดานัง (7) รองลงานครโฮจิมินห์ (12)
 • Popular Destinations: ฮอยอัน (17) รองลงมาฮานอย (15)
 • Emerging Destination: ฟู้ก๊วก (7)

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-tourism-spots-in-worlds-top-25/169653.vnp

INFOGRAPHIC : ฮอยอันอันดับ 3 เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก

นิตยสาร “เทรเวล แอนด์ เลชเชอร์” (Travel + Leisure) ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองในจังหวัด กว๋างนาม (Quang Nam) ในภาคกลางของเวียดนาม ได้รับจัดอันดับที่ 3 ของเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่ดีที่สุดในโลกในปี 2563

ทั่วโลก (World)

 • โออาซากา ,เม็กซิโก 93.54 คะแนน
 • ซานมิเกล เด อเยนเด,เม็กซิโก 92.01 คะแนน
 • ฮอยอัน, เวียดนาม 90.52 คะแนน
 • เชียงใหม่, ไทย 89.62 คะแนน
 • ฟลอเรนท์,อิตาลี 89.21 คะแนน

เอเชีย (Asia)

 • ฮอยอัน, เวียดนาม 90.52 คะแนน
 • เชียงใหม่, ไทย 89.62 คะแนน
 • เกียวโต, ญี่ปุ่น 88.77 คะแนน
 • อุเดเปอร์ ,อินเดีย 88.49 คะแนน
 • หลวงพระบาง, สปป.ลาว 88.17 คะแนน

ที่มา : https://vnexplorer.net/hoi-an-ranked-third-among-worlds-top-25-cities-a202064748.html

ความต้องการด้านพลังงานของกัมพูชาลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020

ความต้องการด้านพลังงานลดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2020 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้โรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงโรงแรมต้องปิดตัวลงส่งผลให้การใช้พลังงานภายในประเทศลดลง โดยการใช้พลังงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนเฉลี่ยอยู่ที่ 33 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,700 เมกะวัตต์ ลดลงจาก 1,900 เมกะวัตต์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ถึงอย่างไรดังรายงานของกระทรวงฯพบว่าการจ่ายไฟเพิ่มขึ้นจาก 2,635 เมกะวัตต์ ในปี 2018 สู่ 3,382 เมกะวัตต์ ในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50755733/cambodias-energy-demand-drops-in-h1-of-2020/

ในช่วงปีใหม่กัมพูชา 2 วันแรก ผู้คนออกมาท่องเที่ยวกว่า 5 แสนคน

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชารายงานว่ามีนักท่องเที่ยวกว่า 500,000 คน เข้าพักรีสอร์ททั่วประเทศในช่วงสองวันแรกของวันหยุดปีใหม่ประจำปี 2020 ของกัมพูชา โดยในวันอังคารเพียงวันเดียวมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 277,000 คน ซึ่งมีการเช็คอินในฮอตสปอตที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.75 เมื่อเทียบกับวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวทองคอนกล่าว โดยสถานที่ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ได้แก่ เสียมราฐ 44,364 คน กัมปอต 39,983 คน พระตะบอง 26,987 คน แก๊ป 23,149 คน พระสีหนุ 23,149 คน รัตนคีรี 14,294 คน พระวิหาร 12,430 คน และจังหวัดมนดุลคีรีจำนวน 10,254 คน ตามลำดับ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50755734/khmer-new-year-brings-out-more-than-500000-tourists-in-first-two-days-across-kingdom/

แหล่งท่องเที่ยวเมียนมาพร้อมเปิดอีกครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19

การเปิดแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดการปัญหา COVID-19 ในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวชี้ว่าแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของกระทรวงซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นอยู่กับการประเมินเกี่ยวกับภัยคุกคาม COVID-19 ซึ่งไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดและสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลังจากการกลับมาของการติดเชื้อในเมืองดานังของเวียดนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมียนมาตัดสินใจที่ปิดชายหาดในอิระวดีอีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองโบราณพุกามซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศได้ปิดเจดีย์ 17 แห่งไม่ให้เข้าชมจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-tourist-spots-reopening-changes-depend-covid-19-situations.html

กัมพูชาวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแกบ

กัมพูชาวางแผนด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี 2020-2024 เพื่อจะเปลี่ยนจังหวัดแกบเมืองชายฝั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของกัมพูชา โดยจะขยายศักยภาพของจังหวัดแกบ ให้ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ไปจนกระทั่งทรัพยากรที่นอกเหนือจากกลุ่มตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในจังหวัดแกบ ซึ่งทางรัฐมนตรีสนับสนุนให้คนทุกกลุ่มร่วมมือกันในด้านการสนับสนุนการเปิดตัวของแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยกระดับด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแกบให้ไปอีกระดับหนึ่ง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50750089/keps-tourism-marketing-plan-on-its-way/

รัฐบาลเมียนอนุญาติให้เปิด ชายหาดอิรวดีและโรงแรมอีกครั้ง

รัฐบาลอนุญาตให้ชายหาดโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภูมิภาคอิรวดีซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูธุรกิจในพื้นที่ โดยธุรกิจจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานท้องถิ่นและต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา ในบรรดาชายหาดที่มีชื่อเสียงที่เปิดให้บริการอีกครั้งได้ คือ Chaung Tha, Ngwe Saung, เกาะ Gaw Yin Gyi และ Shwe Thaung Yan ชายหาดถูกปิดในวันที่ 24 มีนาคม 2563 หนึ่งวันหลังจากที่มีรายงานการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ราย ขณะนี้มีเพียงโรงแรมบนชายหาดเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในอิรวดี ผู้ประกอบการกล่าวว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาดว่าจะเพิ่มราคาสูงขึ้นเนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบ COVID-19 แม้ว่าจะกลับมาเปิดโรงแรม เที่ยวบิน และการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น แต่ก็ยังคงปิดให้บริการแก่ชาวต่างชาติและเที่ยวบินระหว่างประเทศและน่าจะกลับมาเปิดได้ในเดือนตุลาคม โดยโรงแรมในประเทศประมาณ 60% ได้เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากได้ผ่อนคลายข้อบังคับลงในเดือนพฤษภาคม แต่ธุรกิจยังคงซบเซา เช่น ร้านอาหารผลประกอบการลดลงมากถึง 50% ในขณะที่ผู้คนยังคงระมัดระวังในการไปในที่สาธารณะ สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมในเมียนมาเผย โรงแรมบางแห่งไม่มีลูกค้ามากพอและอาจสูญเสียรายได้ดังนั้นจึงยังไม่เปิดทำการ การท่องเที่ยวของเมียนมาคิดเป็น 6.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีรายได้รวม 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 และแรงงาน 1.4 ล้านคน

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/ayeyarwady-beaches-hotels-reopen-after-inspection.html