เมียนมาส่งออกวูบ ขาดดุลการค้าสิงคโปร์ ในปีงบฯ 63-64

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา เผย มูลค่าการค้าระหว่างเมียนมากับสิงคโปร์ในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมา (ต.ค.63-ก.ค.64) ของปีงบประมาณ2563-2564 อยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นการส่งออกกว่า 181.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการนำเข้ากว่า 2.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเมียนมามาขาดดุลการค้าอยู่ที่ 2.158 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณปัจจุบัน สิงคโปร์เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของเมียนมาร์ในภูมิภาค รองจากไทย  สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร รองเท้า สิ่งทอและเสื้อผ้า แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขณะที่การนำเข้า ได้แก่ พลาสติก น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าทุน สินค้าพาราสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค โลหะ และเคมีภัณฑ์

ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/myanmar-imports-surpass-exports-in-trade-with-singapore-this-fy/

‘เวียดนาม’ เผย 8 เดือนแรก ขาดดุลการค้า 3.71 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามขาดดุลการค้า 3.71 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเวียดนามนำเข้าเพิ่มขึ้น 33.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สู่ระดับ 216.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 21.5% สู่ระดับ 212.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนสินค้านำเข้า 13 รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมกันมีสัดส่วน 88.7% ของมูลค่าทั้งหมด โดยส่วนใหญ่นำเข้าสินค้าทุนและสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ จีนยังคงเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 72.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเกาหลีใต้และอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มีแผนที่จะใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีที่เวียดนามได้ร่วมลงนามไว้ เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่และส่งเสริมการค้าแก่กลุ่มประเทศที่ฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-posts-371-billion-usd-in-trade-deficit-in-eight-months/207175.vnp

ก.ค. 64 สปป.ลาว ขาดดุลการค้าถึง 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ณ เดือน ก.ค. 64 สปป.ลาว ขาดดุลการค้า 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  แบ่งเป็นการส่งออก 374 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่การนำเข้าอยู่ที่ 473 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ แร่ทองแดง กล้วย ชิ้นส่วนกล้อง ทองผสม (ทองคำแท่ง) เสื้อผ้า กาแฟดิบ ยาง ผลไม้ (แตงโม เสาวรสและมะขาม) และยาสูบ ส่วนสินค้านำเข้า ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์ (นอกจากรถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์) ดีเซล เครื่องมือทางกล (นอกเหนือจากยานยนต์) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (รวมกระจกและโซ่) น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมและเกรดปกติ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ย และเศษอาหารจากโรงงาน ทั้งนี้การส่งออกส่วนใหญ่ไปจีนมีมูลค่า 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาเป็นเวียดนามมีมูลค่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยมีมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-08/18/c_1310134431.htm

สปป.ลาวมีมูลค่าการค้า 932 ล้านดอลลาร์ ขาดดุล 62 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย.

สปป.ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 932 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ขาดดุลการค้า 62 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากมูลค่าการนำเข้า 497 ล้านดอลลาร์สูงกว่ามูลค่าการส่งออก 435 ล้านดอลลาร์ โดยสปป.ลาวมีสินค้าส่งออกสำคัญคือ แร่ทองแดง กล้วย ทองผสม มันสำปะหลัง เสื้อผ้า กาแฟดิบ น้ำตาล ยาง ผลไม้ (แตงโม เสาวรส และมะขาม) และไม้แปรรูปเป็นหลัก ด้านสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ยานยนต์ (นอกจากรถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ดีเซล เครื่องกล (นอกเหนือจากยานยนต์) เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมและเกรดปกติ ชิ้นส่วนรถยนต์ (รวมถึงยางรถยนต์ แก้ว) และโซ่) ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ย และเศษอาหารจากโรงงานโดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศจีนมีมูลค่าสินค้า 158 ล้านดอลลาร์  จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของสปป.ลาว ในขณะที่ไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักของสปป.ลาว โดยการนำเข้ามีมูลค่ารวม 225 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

ที่มา : https://www.phnompenhpost.com/business/laos-books-932m-trade-value-62m-deficit-june

เวียดนามเผยเดือน มิ.ย. ทำสถิติขาดดุลการค้า 1.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตามข้อมูลกรมศุลกากรเวียดนาม เผยว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน เวียดนามขาดดุลการค้า 1.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการส่งออกเหลืออยู่ที่ 12.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ในบรรดาสินค้าที่มียอดขายดิ่งลง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 800 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเครื่องจักร โทรศัพท์และชิ้นส่วน เป็นต้น ตั้งแต่ต้นปีนนี้ เวียดนามมียอดการค้ารวม 288.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นการส่งออก 143.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 145.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทางผู้เชี่ยวชาญการค้า มองว่าการขาดดุลการค้าดังกล่าวคงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไรนัก เนื่องจากบริษัทต่างๆ เพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบ เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตตามความต้องการ

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-records-135-billion-usd-trade-deficit-in-first-half-of-june/203486.vnp

เวียดนามคงขาดดุลการค้ากับจีนสูงขึ้น เหตุจากสินค้าจีนทะลักเข้าเวียดนาม

ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามเผชิญการขาดดุลการค้ากับจีน แตะ 7.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ เหตุจากจีนส่งออกไปยังเวียดนาม พุ่ง 65.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม เผยว่าเวียดนามนำเข้าสินค้าจากจีนอยู่ที่ 15.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลค่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่ามูลค่าการนำเข้าดังกล่าวนับว่าสูงที่สุดในบรรดาคู่ค้าของเวียดนาม ส่วนใหญ่นำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีและโทรคมนาคม โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการนำเข้าจากจีนที่ 2.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 78.3% ตลอดจนเครื่องจักร ส่วนประกอบและโทรศัพท์ เพิ่มขึ้น 70.7% และ 82.7% แตะ 3.37 และ 1.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ทั้งนี้ จีนเป็นแหล่งซัพพลายเออร์เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วน 51% และเพิ่มขึ้น 43.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่มา : https://english.thesaigontimes.vn/81103/vietnam-runs-high-trade-deficit-with-china-as-chinese-goods-flood-into-vietnam.html

สามเดือนเมียนมาขาดดุลการค้ากว่า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงพาณิชย์เผยขาดดุลการค้ากว่า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสูงกว่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึง 1 มกราคม 64 ในปีงบการเงิน 63-64 ส่งออกสินค้ามูลค่า 3.685 พันล้านเหรียญสหรัฐลดลงกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและนำเข้ามีมูลค่ากว่า 3.920 พันล้านเหรียญสหรัฐลดลงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงขาดดุล 234.525 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่แล้วมีการขาดดุลเพียง 89.233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมียนมากำลังดำเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งออกแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการส่งออก แต่ไม่สามารถลดการนำเข้าสินค้าจำเป็นได้ ในทางปฏิบัติความพยายามในการลดการขาดดุลการค้าต้องเผชิญกับปัญหาบางประการ

ที่มา: https://elevenmyanmar.com/news/myanmar-sees-trade-deficit-of-over-230m-in-three-months

เวียดนามขาดดุลการค้าในช่วงครึ่งเดือนแรกธันวาคม

กรมศุลกากรเวียดนาม เผยว่าเวียดนามขาดดุลการค้า 883 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม หลังจากเกินดุลการค้ามาหลายเดือน โดยยอดส่งออกลดลงร้อยละ 8.3 จากครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน คิดเป็นมูลค่า 12.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน เครื่องจักร เหล็กและยานยนต์ที่ลดลงเป็นตัวเลข 2 หลัก ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 คิดเป็นมูลค่า 13.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม เวียดนามยังคงเกินดุลการค้าอยู่ที่ 19.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ในปีที่แล้ว มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ  517 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรกของเวียดนามที่มีตัวเลขอยู่ในระดับสูง ซึ่งตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ยุโรปและอาเซียน

  ที่มา : https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnam-posts-trade-deficit-halfway-into-december-4211443.html

เวียดนามเผยเกินดุลการค้าพุ่ง ถึงแม้ว่าเผชิญกับโควิด-19 ระบาด

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามเกินดุลการค้าถึง 20.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับว่าทำสถิติสูงที่สุด ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ที่ 254.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้า อยู่ที่ 234.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกของเวียดนามรายใหญ่ที่สุด ด้วยมูลค่า 69.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รองลงมาจีน มูลค่า 43.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สหภาพยุโรป อาเซียน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ตามลำดับ เพื่อให้บรรลุตรงตามเป้าการส่งออกในปีนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ดำเนินการให้หน่วยงานและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ระดมให้ความช่วยเหลือในด้านการผลิตและการดำเนินธุรกิจ

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/822957/trade-surplus-surges-to-record-high-despite-covid-19.html

เวียดนามเกินดุลการค้าลดลงเหลือ 600 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพ.ย. ขณะที่ ผลผลิตอุตฯ พุ่ง 9.2%

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม เปิดเผยว่าในเดือนพฤศจิกายน เวียดนามเกินดุลการค้าลดลงเหลือ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากที่เกินดุลการค้าในเดือนตุลาคม 2.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้วยมูลค่า 24.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 ด้วยมูลค่า 24.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกของเวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้วยมูลค่า 254.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ด้วยมูลค่า 234.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกินดุลการค้าอยู่ที่ 20.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ผลผลิตอุตสาหกรรมของเวียดนามในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา : https://vietreader.com/business/24941-vietnam-nov-trade-surplus-plunges-to-600-mln-industrial-output-rises-92.html