เวียดนามทำสถิติยอดเกินดุลการค้าสูงสุดในช่วง 9 เดือนและครึ่งแรกของปีนี้

กรมศุลกากรระบุว่าเวียดนามมียอดการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 361.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงกลางเดือนกันยายนในปีนี้ ส่งผลให้ตัวเลขของยอดเกินดุลการค้าในช่วง 8 เดือนแรก ขยับพุ่งแตะ 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าส่งออก 4 รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน (2.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รองลงมาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (1.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ (1.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ ขณะที่ มูลค่าการนำเข้ารวม อยู่ที่ราว 11.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงกลางเดือนกันยายน นอกจากนี้ จากตัวเลขสถิติเมื่อปีที่แล้ว พบว่าเวียดนามมียอดเกินดุลการค้าถึง 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา หลังจากในปี 2559 มีมูลค่าที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยปี 2560 ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2561 ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/trade-surplus-reaches-record-high-in-nine-months-and-a-half/187444.vnp

รัฐบาลเมียนมาตั้งเป้า GDP โต 6% ในปีงบประมาณ 63-64

รัฐสภาได้อนุมัติกฎหมายการวางแผนแห่งชาติสำหรับปีงบประมาณ 63-64 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราร้อยละ 6 จากการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 62-63 จะขยายตัวร้อยละ 7แต่เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 4.3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการระบาดของ COVID-19 ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP ของเมียนมาจะเติบโตร้อยละ 7.2 ในปี 63-64 ขณะที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียการคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6 ภาคการผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตมากที่สุดร้อยละ 12.7 ในปีงบประมาณหน้า ส่วนที่สามารถเห็นการเติบโตได้คือการสื่อสาร การธนาคารและการเงินการ ขนส่ง และการก่อสร้าง ด้านการค้าคาดว่าจะเติบโตขึ้นด้วยการส่งออกรวม 16.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้าจะสูงถึง 18.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ขาดดุลการค้า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/govt-targets-6-gdp-growth-2020-21.html

เวียดนามเกินดุลการค้า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงกลางเดือน ส.ค.

กรมศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่าการส่งออกยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิ.ค. ส่งผลให้เวียดนามเกินดุลการค้า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ โดยตั้งแต่วันที่ 1-15 สิ.ค. เวียดนามมียอดส่งออกประมาณ 12.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ยอดการนำเข้าอยู่ที่ 10.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า 160.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน การนำเข้าอยู่ที่ 150.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าสูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงกลางเดือนสิ.ค. นอกจากนี้ สินค้าส่งออกที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน, คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เครื่องจักรและรองเท้า เป็นต้น สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ, เครื่องจักรและอะไหล่, โทรศัพท์และผ้าทุกชนิด เป็นต้น

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/trade-surplus-amounts-to-10-billion-usd-by-midaugust/181715.vnp

เวียดนามเผยเดือน ก.ค. เกินดุลการค้าสูงถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรมศุลกากรเวียดนาม (GDVC) เปิดเผยว่าในเดือน ก.ค. เวียดนามเกินดุลการค้า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปีนี้ และสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลตัวเลขข้างต้นนั้น เป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศรวมที่ 47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือน ก.ค. มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 24.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อน ขณะที่ มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 20.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อน ทั้งนี้ ภาพรวม ในเดือน ม.ค.-ก.ค. มูลค่าการส่งออกรวมสูงถึง 147.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมูลค่าการนำเข้ารวมอยู่ที่ 139.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เวียดนามเกินดุลการค้า 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ Bao Viet (BVSC) ระบุว่าท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทั่วโลก ทำให้การส่งออกของกลุ่มประเทศในอาเซียนลดลงร้อยละ 20-40 ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซียและเวียดนามที่มีการส่งออกขยายตัวร้อยละ 1.5 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-posts-record-high-monthly-trade-surplus-of-us28-billion-in-july-313859.html

เวียดนามเปิดตัวเลขเดือนม.ค.-มิ.ย. มียอดเกินดุลการค้า 5.46 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าพิษโควิด-19

ในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. ปี 2563 เวียดนามมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงถึง 240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 122.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าที่ 117.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เดือนมิ.ย. เวียดนามมียอดเกินดุลการค้า 1.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน คาดว่ามียอดส่งออก 18.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ มีมูลค่า 19.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกัน ยอดส่งออกเสื้อผ้าลดลงร้อยละ 13 สู่ระดับ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ จีนยังคงเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 34.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เวียดนามขาดดุลการค้าที่ 15.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : https://vietreader.com/business/5246-vietnams-jan-june-trade-surplus-seen-expanding-to-546bln-despite-virus.html

เวียดนามเกินดุลการค้าครึ่งปีแรก พุ่ง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือนมิ.ย. ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. ชี้ให้เห็นว่ายอดเกินดุลการค้าสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นราว 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน) สำหรับภาคการลงทุนในประเทศนั้นคาดว่าจะขาดดุลการค้าราว 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 6 เดือนแรก ในขณะที่ บริษัทต่างชาติ (FDI) มียอดเกินดุลการค้า 14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เดือนมิ.ย. เวียดนามมีมูลค่าส่งออกประมาณ 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าประมาณ 20.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 นอกจากนี้ ในบรรดาคูค้ารายใหญ่ของเวียดนาม พบว่าในช่วง 6 เดือนแรก สหภาพยุโรปมียอดเกินดุลการค้าลดงร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ด้วยมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่จีนขาดดุลการค้าลดลงร้อยละ 19.3 ด้วยมูลค่า 15.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-trade-surplus-widens-to-us4-billion-in-h1-312907.html

เวียดนามมียอดเกินดุลการค้า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพ.ค.

จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่าในเดือนพ.ค. เวียดนามเกินดุลการค้า มีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้ ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ยอดเกินดุลการค้าสูงถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของการค้าระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าในเดือนพ.ค. เวียดนามมีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 19.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 18.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม ยอดส่งออกพุ่งสูงขึ้นไปยังตลาดส่งออกรายใหญ่ ได้แก่ จีน (2.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รองลงมาสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและอาเซียน เป็นต้น สำหรับสินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์และชิ้นส่วน, เครื่องจักรและรองเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวเลขทางสถิติในเดือนพ.ค. ชี้ให้เห็นว่าตลาดส่งออกเริ่มกลับมาฟื้นตัว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/vietnam-enjoys-us1-billion-in-trade-surplus-in-may-414911.vov

ยอดเกินดุลการค้าในเดือนม.ค.-พ.ค. ของเวียดนาม ลดลงสู่ระดับ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) รายงานว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการค้าของเวียดนามอยู่ที่ 196.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ ในเดือนพฤษภาคม มีแนวโน้มขาดดุลการค้าถึง 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ค. ยอดเกินดุลการค้าลดลงแตะ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม พบว่าโทรศัพท์และชิ้นส่วนคาดว่าสร้างรายได้มากที่สุดในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. อยู่ที่ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.11 ของมูลค่าการส่งออกรวม ส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ มีรายได้ประมาณ 15.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว, เสื้อผ้า (10.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ.), อุปกรณ์และชิ้นส่วน, รองเท้า, ไม้และผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้, ยานพาหนะขนส่ง, สินค้าการประมงและอื่นๆ เป็นต้น ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น สหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม รองลงมาจีนและสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกัน จีนยังคงเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของเวียดนาม รองลงมาเกาหลีใต้และอาเซียน

ที่มา : https://vnexplorer.net/vietnam-trade-surplus-narrows-to-us1-9-billion-in-jan-may-a202045252.html

เวียดนามเผยเกินดุลการค้ากับอินเดีย ไตรมาสแรก

กรมศุลกากรเวียดนาม รายงานว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ เวียดนามมียอดเกินดุลการค้ากับอินเดีย 343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่า 2.345 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเวียดนามมีมูลค่าส่งออก 1.398 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่าอินเดียเป็นหุ้นส่วนทางการค้าใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่ได้ใช้ตลาดดังกล่าวอย่างเต็มที่ สำหรับสินค้าเวียดนามจำนวนมาก ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ เงาะและทุเรียน ล้วนเป็นสินค้าที่นิยมในอินเดีย นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุการค้าระหว่างสองฝ่าย มีมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปีนี้

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-records-trade-surplus-with-india-in-q1/172836.vnp

เวียดนามเกินดุลการค้า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วงไตรมาสแรก

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าเวียดนามเกินดุลการค้าอยู่ที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งมูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดหนักของโรคโควิด-19 ในกลุ่มตลาดส่งออกสำคัญ สำหรับภาคธุรกิจในประเทศขาดดุลการค้า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ภาคการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเกินดุลการค้า 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น มูลค่าการส่งออกช่วงไตรมาสแรก 59.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และสินค้าส่งออกหลัก 8 รายการที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาจีน สหภาพยุโรป อาเซียน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้า 56.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.9 และสินค้านำเข้าหลัก 14 รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจีนยังคงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 13.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเกาหลีใต้ อาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ทางสำนักงานดังกล่าวคาดว่าเมื่อข้อตกลงการค้าเสรี EVFTA มีผลบังคับใช้จะทำให้เวียดนามส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ในปีนี้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลง

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/vietnam-enjoys-trade-surplus-of-us28-billion-in-first-quarter-411899.vov