เวียดนามเผยจำนวนธุรกิจจดทะเบียนใหม่ ช่วง 9 เดือนแรกปี 63 อยู่ที่ 99,000 แห่ง

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุว่าช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกิจการที่จดทะเบียนใหม่ถึง 99,000 แห่ง ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนรวม 60.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจ้างแรงงานจำนวน 778,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 และลดลงร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เงินทุนจดทะเบียนเฉลี่ยของแต่ละธุรกิจรายใหม่อยู่ที่ 14.4 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจกว่า 38,000 แห่งที่หยุดกิจการชั่วคราว พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 81.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ อีก 27,600 แห่งอยู่ในช่วงกำลังรอขั้นตอนการล้มเลิกกิจการและ 12,000 แห่งที่เลิกกิจการแล้ว ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 3 พบว่าธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปร้อยละ 32.2 มองว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รองลงลงมาร้อยละ 32 เผชิญกับปัญหาในการผลิตและการดำเนินงานและร้อยละ 36 การดำเนินงานยังปกติ/ไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/nearly-99000-businesses-established-in-nine-months/187805.vnp