การใช้ไฟฟ้าภายในประเทศสปป.ลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่สปป.ลาวกล่าวว่าการใช้ไฟฟ้าในสปป.ลาวในปีนี้อาจสูงถึง 9,401 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 7.7% ต่อปีและจะเพิ่มขึ้นจนถึง 13,621 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงภายในปี 2568 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในสปป.ลาวใช้ไฟฟ้าร้อยละ 47 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 ในปี 2568 ปัจจุบันสปป.ลาวมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 78 แห่งกำลังการผลิตรวม 9,972 เมกะวัตต์ โรงงานต่างที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของภาคเอกชนหรือเป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐบาลสปป.ลาวกับบริษัททำให้ราคาไฟฟ้าในประเทศสูง เพื่อลดปัญหานี้รัฐบาลจะดำเนินการเรียกคืนโรงไฟฟ้าต่างๆภายในปี2573 มาบริหารจัดการเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลได้พัฒนาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงปานกลางและแรงต่ำกว่า 65,563 กิโลเมตรรวมถึงสถานีจ่ายไฟฟ้า 74 แห่งขณะที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทั่วประเทศเชื่อมต่อกับไฟฟ้าแล้ว

ที่มา : https://laotiantimes.com/2020/10/07/domestic-electricity-consumption-on-the-rise-in-laos/