พลังงานแสงอาทิตย์ยังคงมีความสำคัญกว่าการนำขยะมาผลิตพลังงานในกัมพูชา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 เมกะวัตต์ในจังหวัดโพธิสัตว์ ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าให้กับกริดแห่งชาติโดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติอีกสามโครงการที่จะผลิตพลังงานในปลายปี 2020 แต่สิ่งนี้ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับการที่จะนำขยะภายในท้องถิ่นมาเข้าขบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงาน หรือที่เรียกันว่าพลังงานขยะ (WTE) ยังไม่ถูกนำมาใช้ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 140 เมกะวัตต์จะแล้วเสร็จใน 4 จังหวัดทั่วกัมพูชาภายในสิ้นปี 2020 โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทิศทางที่กัมพูชากำลังดำเนินไปในแง่ของพลังงานหมุนเวียนในขณะนี้แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนก็ตาม ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะอยู่ที่ประมาณ 0.14 ถึง 0.15 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ขายให้กับ Electricite du Cambodge (EDC) และอัตราค่าไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำอยู่ที่ 0.06 ถึง 0.07 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ และจากโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ 0.08 เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ตามรายงานของกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีการรวบรวมและส่งขยะมูลฝอยกว่า 1.7 ล้านตัน ไปยังที่ทิ้งขยะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 51 ของขยะทั้งหมดในปี 2561

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50766293/solar-still-beats-waste-to-energy/

ADB คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตช้าลงในปีนี้

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตของกัมพูชาในปี 2020 เป็นลบร้อยละ 4 จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ติดลบร้อยละ 5.4 ในเดือนมิถุนายนเนื่องจากผลการดำเนินงานทางการด้านการเกษตรที่ดีขึ้นและปริมาณการผลิตสินค้าที่นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่เพิ่มขึ้น โดยเสริมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นจะฟื้นตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ในปี 2021 แต่อย่างไรก็ตามการคาดการณ์นี้ยังไม่เป็นที่แน่นอนและจะขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงค่อนข้างคงที่ที่ร้อยละ 2.1 ในปี 2020 ก่อนจะลดลงเหลือร้อยละ 1.8 ในปี 2021 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำทำให้ต้นทุนการขนส่งและการผลิตลดลง โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาระบุว่าการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีจากสภาพอากาศเลวร้ายยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50765972/adb-revised-forecast-says-economy-to-plunge-this-year/

Cambodia Economic Factsheet : JANUARY 2020

เศรษฐกิจภาพรวมกัมพูชา ณ เดือน มกราคม 2020
– ดัชนีราคาผู้บริโภค
– รายรับรายจ่ายภาครัฐบาล
– นำเข้า ส่งออก
– จำนวนนักท่องเที่ยว
– หนี้สินส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค
– หนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยภาคครัวเรือน
– เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
– อัตราแลกเปลี่ยน
– ส่วนสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจกัมพูชา

กัมพูชาหารือเกี่ยวกับศูนย์โลจิสติกส์ภายในประเทศ

กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง (MPWT) กำลังหารือเกี่ยวกับร่างกรอบข้อตกลงของกัมพูชาสำหรับการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ภายในประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง MPWT กล่าวว่า Phnom Penh Logistics Complex (PPLC) เป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการส่งเสริมภาคการขนส่งของกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในภูมิภาคและทั่วโลกได้ ทั้งในด้านต้นทุนและบริการ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาให้บรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางภายในปี 2030 และเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2050 โดยทำงานทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นตามกำหนดการที่วางไว้ ซึ่งประธานสมาคมโลจิสติกส์แห่งกัมพูชา (CLA) กล่าวว่าความท้าทายสำหรับภาคการขนส่งของกัมพูชาคือการขาดการเชื่อมต่อทางถนน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ใช้เวลามากขึ้น รวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นทางการในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของกัมพูชาถือเป็นอุปสรรคต่อการค้ามานานควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50765766/logistics-centre-under-discussion/

ผลกระทบของ COVID-19 สู่การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจของกัมพูชา

ผู้ประกอบการรายย่อย, ขนาดเล็กและขนาดกลาง (MSMEs) กำลังเผชิญกับการหยุดชะงักของการดำเนินกิจการและการหยุดชะงักของยอดขายรวมถึงการบริการที่ลดลงอันเป็นผลมาจาก COVID-19 โดย MSMEs ถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานในกัมพูชา ซึ่งในกัมพูชา MSMEs ถูกระบุว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน การสร้างรายได้ ให้กับประชากรที่อยู่ในช่วงผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะ MSMEs ในกัมพูชามีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70 ของการจ้างงานทั้งหมด และมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่ง Angkor Research and Consulting. ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมโดยร่วมมือกับ Future Forum เพื่อทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในปีนี้ โดยข้อมูลที่พบในการศึกษาชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิเฉลี่ยของผู้ประกอบการในครัวเรือนลดลงร้อยละ 56 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งในระดับจังหวัดผลสำรวจระบุว่ากรุงพนมเปญและกัมปงสปือได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุดระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ในขณะที่กำปอตได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งจากการขนส่งที่แย่ลงสู่การท่องเที่ยวที่ทรุดตัวอย่างหนัก

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50765790/economic-disruption-of-covid-19/

โรงงานแปรรูปเหล็กแห่งใหม่เริ่มดำเนินในจังหวัดกำปงสปือของกัมพูชา

โรงงานแปรรูปเหล็กมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรีไซเคิลเศษโลหะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปจะเริ่มดำเนินการเร็วๆนี้เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศและเพื่อลดการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ โดยโรงงานแห่งนี้เป็นของ Hong De Sheng (Cambodia) Steel Co., Ltd. ของจีน ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกำปงสปือทำการรวบรวม รับซื้อเศษเหล็กภายในท้องถิ่นและนำเข้าเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป โดยอธิบดีการเหมืองแร่ของกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน กล่าวให้การต้อนรับสำหรับการจัดตั้งโรงงานและกล่าวว่าปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปเหล็กที่ใช้เศษโลหะในการผลิตเหล็ก แต่ไม่มีโรงงานใดที่ใช้เหล็กสกัดในประเทศเพื่อผลิตเหล็กถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม รวมถึงการสร้างการจ้างงานภายในท้องถิ่นอีกด้วย

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50765262/steel-processing-plant-in-kampong-speu-province-set-to-commence-operations/

กัมพูชาวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กัมพูชาส่งออกผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษสวายเรียง (SEZs) เพียงแห่งเดียวสูงถึง 124.87 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนสิงหาคม โดยในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นกว่า 57 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ทำการส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า จักรยานและชิ้นส่วนอะไหล่ โดยส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังตลาดสหรัฐฯและสหภาพยุโรป รวมถึงมูลค่าการส่งออกรวมกันในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่งอยู่ที่ 680 ล้านดอลลาร์ในช่วง 8 เดือนแรกของปี ซึ่งกัมพูชาวางแผนในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคการค้าและการท่องเที่ยว ในขณะที่การศึกษาโครงการทางด่วนพนมเปญสู่บาเว็ตอยู่ระหว่างติดตามหลังจาก China Railway International Group Co., Ltd. ได้ส่งผลการศึกษาทางเทคนิคไปยังรัฐบาลเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติโครงการ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50765345/boost-for-special-economic-zones/