ตลาดประกันฯในกัมพูชายังคงเติบโตท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

เบี้ยประกันภัยรวมในกัมพูชาอยู่ที่ 201.7 ล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดประกันภัยทั่วไปขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ซึ่งตลาดประกันชีวิตเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยตลาดประกันภัยทั่วไปยังคงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยมีเบี้ยประกันภัยรับประมาณ 87.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 เพิ่มขึ้นจาก 74.4 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สามของปี 2019 ซึ่งตลาดประกันชีวิตเติบโตขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 109.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 106.8 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน แต่ตลาดประกันภัยขนาดเล็กถูกมองว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤต COVID-19 จากรายงานระบุว่าเบี้ยประกันภัยขนาดเล็กในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีลดลงร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785948/insurance-market-continues-to-grow-amidst-covid-19/

กัมพูชาวางแผนจัดตั้งสภาธุรกิจในประเทศไทย

กัมพูชาวางแผนจัดตั้งสำนักงาน “Cambodia Business Council – CBC” ในประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำกรุงเทพฯระบุว่าสถานประกอบการดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานครบวงจรสำหรับธุรกิจและการค้าระหว่างกัมพูชาและไทย โดยเห็นได้ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับแรงจูงใจจากคำมั่นสัญญาล่าสุดของนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคีเป็น 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปีนี้ ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 การค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 5.569 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงของการค้าระหว่างทั้งสองประเทศส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785960/cambodia-business-council-to-be-established-in-bangkok/

EIC CLMV Outlook Q4/2020

เศรษฐกิจ CLMV ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการ lockdown ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนปี 2020 แม้กัมพูชาและลาวสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จ แต่เมียนมาและเวียดนามกลับเผชิญการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 โดยเวียดนามกลับมาประกาศใช้มาตรการ lockdown ในบางพื้นที่และสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จในเดือนสิงหาคม ขณะที่เมียนมายังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน ทั้งนี้เศรษฐกิจ CLMV ยังคงฟื้นตัวช้าและไม่ทั่วถึง โดยระดับการฟื้นตัวที่แตกต่างกันมากขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการฟื้นตัวแบบช้า ๆ และไม่ทั่วถึงของเศรษฐกิจโลก อัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้น ระดับการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และประสิทธิภาพของมาตรการรองรับ รวมทั้งปัจจัยเฉพาะในรายประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ เศรษฐกิจเวียดนามกลับมาฟื้นตัวได้ดีด้วยแรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่ง ขณะที่การระบาดของ COVID-19 และการถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้า EBA บางส่วนจะยิ่งซ้ำเติมการชะลอตัวของอุปสงค์ต่างประเทศในกัมพูชา ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจลาวยังเผชิญแรงกดดันจากข้อจำกัดในการทำนโยบายการคลัง (fiscal space) และความเสี่ยงที่สูงขึ้นในประเด็นการผิดชำระหนี้ สำหรับเมียนมา การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และมาตรการ lockdown ที่กลับมาเข้มงวดขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมามีแนวโน้มฟื้นตัวต่ำกว่าคาดการณ์ในปีงบประมาณ 2020/2021

  • กัมพูชา  อุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังอ่อนแอจะเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกัมพูชา
  • สปป.ลาว ข้อจำกัดในด้านการทำนโยบายการคลังและความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นยังเป็นความท้าทายหลัก
  • เมียนมา การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และมาตรการ lockdown ที่กลับมาเข็มงวดขึ้นจะส่งผลลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเมียนมา
  • เวียดนาม แม้เผชิญการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 แต่เศรษฐกิจเวียดนามยังขยายตัวได้ดี จากการควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็วและการส่งออกที่แข็งแกร่ง

ที่มา : SCB EIC

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scbeic.com/th/detail/product/7175

กัมพูชาวางแผนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมพูชากล่าวว่าก๊าซธรรมชาติ LNG จะมีบทบาทสำคัญในการจัดหาพลังงานของกัมพูชาในอนาคต รวมถึงมีการวางแผนที่จะผลิตไฟฟ้าจากโรงงาน LNG ให้ได้ถึง 3,600 เมกะวัตต์ภายในปี 2030 โดยรัฐบาลจะดึงดูดการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน LNG มากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันกัมพูชาจะไม่มีโรงงานผลิต LNG ภายในประเทศ ซึ่งกัมพูชาได้ปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2020-2030 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ก๊าซมากขึ้นในส่วนของการผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดยคาดว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะฟื้นตัวหลัง COVID-19 ในช่วงปี 2021 ดังนั้นความต้องการพลังงานของกัมพูชาจึงคาดว่าจะกลับมาอย่างแข็งแกร่ง ซึ่ง LNG จะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตไฟฟ้าในการใช้ในอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือจะในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยก็ตาม

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785544/cambodia-to-add-power-generation-from-natural-gas/

กัมพูชาเร่งสร้างทางด่วนสาย พนมเปญ-สีหนุวิลล์

กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชายืนยันว่าการก่อสร้างทางด่วนสายแรกของประเทศจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้แม้จะเกิดวิกฤต COVID-19 ซึ่งโฆษกกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่า ณ เดือนพฤศจิกายน การก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 27 โดยการก่อสร้างดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทผู้ก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศจีนแล้วยังไม่กลับมาเข้ามายังกัมพูชา ซึ่งโครงการทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ มีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ พัฒนาโดย China Road and Bridge Corporation (CRBC) โดยมีกำหนดเปิดใช้งานภายในเดือนมีนาคม 2023 ความยาวรวม 190 กิโลเมตร

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785550/phnom-penh-sihanoukville-expressway-construction-to-be-complete-on-schedule/

สหภาพยุโรปวางแผนร่วมพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างการค้าระหว่างประเทศ

สมาคมธุรกิจโลจิสติกส์ (LOBA) และ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งยุโรป ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อพัฒนาการลงทุนการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างกัมพูชาและจีน โดยประธาน LOBA กล่าวถึงโอกาสสำหรับทั้งนักลงทุนและการพัฒนาธุรกิจในอนาคตของทั้งสองประเทศ ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่าง LOBA และ EACHAM จะช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกจากทั้งสองประเทศในการขนส่งสินค้าและการซื้อขายที่มีศักยภาพ ทั้งยังง่ายต่อการติดต่อและเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจร่วมด้วย โดยกัมพูชาและจีนยังได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่กำหนดไว้ว่าภาษีในการส่งออกของกัมพูชาจะลดลงเหลือร้อยละ 0 (สำหรับสินค้าส่วนใหญ่) เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785080/mou-aims-to-improve-logistics-to-strengthen-cambodia-china-trade/

การปรับโครงสร้างสินเชื่อของสถาบันทางการเงินในกัมพูชาขยายไปถึงปี 2564

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) จะอนุญาตให้ธนาคารและสถาบันการเงินดำเนินการปรับโครงสร้างเงินกู้ต่อไปจนถึงกลางปี ​​2564 ตามจดหมายที่ส่งไปยัง Association of Banks in Cambodia (ABC) และ Cambodia Microfinance Association (CMA) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งจดหมายลงนามโดยผู้ว่าการ NBC ว่าด้วยการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน โดย NBC ได้ตัดสินใจที่จะขยายเงื่อนไขการปรับโครงสร้างเงินกู้ตามที่กำหนดในหนังสือเวียนเลขที่ B7-020-001 ซึ่งจะรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ โดยธนาคารกลางจะอนุญาตให้ปรับโครงสร้างได้ถึงสามครั้งโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการจัดประเภทเงินกู้ในช่วงเวลาที่อ้างถึงและระบุว่าสถาบันการเงินทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามการขยายเวลาตามที่กำหนดไว้ ซึ่งสถานการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในกัมพูชายังสามารถรักษาอัตราส่วนไว้ค่อนข้างต่ำในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785076/banks-and-fi-loan-restructuring-extended-until-mid-2021/