เวียดนามเผยเดือน ม.ค.-สิ.ค. เกินดุลการค้าพุ่ง 2 เท่า

ตามรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม (GDVC) เผยว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามเกินดุลการค้าสูงสุดตั้งแต่เคยมีมาอยู่ที่ 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 150 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (5.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยตัวเลขข้างต้น ยังสูงกว่าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ไว้ ประมาณ 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค.-สิ.ค. เวียดนามส่งออกรวมอยู่ที่ 175.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมูลค่าการนำเข้ารวมอยู่ที่ 161.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.4 ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือน สิ.ค. มีอยู่ 6 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน รองลงมาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สิ่งทอ, เครื่องจักร อุปกรณ์, รองเท้าและผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ ในขณะที่ เวียดนามนำเข้าสินค้ามากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน อยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-trade-surplus-more-than-doubles-in-jan-aug-314207.html

ศุลกากร : เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุล 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562

จากคำแถลงการณ์ของกรมศุลกากรเวียดนาม (The Customs Department) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี 2562 เวียดนามเกินดุลการค้าอยู่ที่ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่มีมูลค่าเกินดุลการค้า 1.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในด้านการส่งออกมีมูลค่าอยู่ที่ 22.979 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 22.936 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว โดยสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน สมาร์ทโฟน และเครื่องนุ่งห่ม ยังคงเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และผ้า (Fabric) ยังคงเป็นสินค้านำเข้าสำคัญของเวียดนาม

ที่มา : https://tuoitrenews.vn/news/business/20190813/vietnam-s-trade-surplus-plunges-to-43-mln-in-july-customs/50963.html