กลุ่มทุนจีนและญี่ปุ่นสนใจลงทุนในยะไข่

แม้จะมีปัญหาสิทธิมนุษยชนจนทำให้ประเทศตะวันตกหันหลังให้กับรัฐยะไข่ การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐอาจเป็นวิธีหนึ่งในการลดความขัดแย้งได้ โดยการสนับสนุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รัฐยะไข่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีเส้นทางการขนส่งสู่จีน จากมหาสมุทรอินเดีย แต่การลงทุนค่อนข้างจำกัด ส่วนใหญ่เป็นโครงการ Shwe Gas นอกชายฝั่งของแดวู การพัฒนาท่อส่งน้ำมันและก๊าซของจีนที่วิ่งไปยังมณฑลยูนนานและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนชายหาดทางตอนใต้เช่น งาปาลี ตามรายงานจีนและญี่ปุ่นมีความสนใจมากที่สุดในการลงทุนในยะไข่ตามด้วยสิงคโปร์และเกาหลี โดยเฉพาะญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน และไฟฟ้า ส่วนจีนสนับสนุนในส่วนของเศรษฐกิจพิเศษจอก์พยู จากรายงานการวิจัยพบว่า โรงแรม การท่องเที่ยว การเกษตร ปศุสัตว์ การประมงและภาคพลังงานดึงดูดความสนใจของนักลงทุนมากที่สุด

ที่มา:   https://www.mmtimes.com/news/chinese-japanese-investors-show-interest-rakhine.html

03/03/62

บริษัท เครือของเมโทรในเมียนมา กู้เงินจาก IFC 20 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท ในเครือเมียนมาของกลุ่มค้าปลีกเยอรมัน Metro AG กู้เงินจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพื่อเพิ่มรายได้ของการเกษตรรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต ส่งผลดีต่อผู้ซื้อและผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคธุรกิจการเกษตร เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กและผู้ให้บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มองเห็นความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะการมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone : SEZ) ที่เป็นส่วนผลักดันสำคัญ ทั้งนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าการลงทุนของ IFC นั้นน่าจะกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกรายอื่น ๆ ในเริ่มสนใจในเมียนมามากขึ้น

ที่มา:   https://www.mmtimes.com/news/metros-myanmar-subsidiary-secures-us20m-ifc-loan.html

03/03/62

ธนาคารให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกข้าวที่เดือดร้อน

ธนาคารกลางของเวียดนาม The State Bank of Viet Nam .SBVเปิดเผยว่าให้มีการจัดหาเงินทุนเพื่อความต้องการของผู้ส่งออกข้าวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เนื่องจากเทศกาลที่ผ่านมา พบว่า ราคาข้าวลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไป ทำให้ธนาคารกลางของเวียดนามกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ จึงเร่งซื้อข้าวแก่เกษตรกร รวมไปถึงข้อมูลทางสถิติระบุว่า ณ สิ้นปีที่แล้ว ยอดสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพาะปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 61 ยอดสินเชื่อรวมของอุตสาหกรรมข้าวมีมูลค่าถึง 99 ล้านล้านดอง ซึ่งเพิ่มขึ้น 29.8 ล้านล้านดองเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 60

ที่มา:   https://vietnamnews.vn/economy/506208/banks-promise-loans-to-struggling-rice-exporters.html#KhWMjhgz9OBgXPKG.97

04/03/62

เมียนมาขาดดุลลดลงผลจากการส่งออกเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการค้าของสัปดาห์ที่สองเดือนก.พ อยู่ที่ 12.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 634 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกอยู่ที่ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่การนำเข้าลดลง 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์ พบว่าการนำเข้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมลดลง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 885 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยตั้งเป้า 31 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ โดยมีมูลค่า 15.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการส่งออก และการนำเข้า 15.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลของธนาคารโลก การนำเข้าสินค้าทุนลดลงสะท้อนถึงอุปสงค์และกิจกรรมที่ลดลงในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้น

ที่มา:  https://www.mmtimes.com/news/trade-deficit-continues-narrow-exports-accelerate.html

03/03/62

เรียกร้องให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับสปป.ลาว ล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศ

ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับความยากจนและสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง นักกฎหมายด้านกฎหมายระหว่างประเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลีย จะทำการเยือนประเทศอย่างเป็นทางการไปยังสปป.ลาวตั้งแต่วันที่ 18 – 28 มี.ค 62 ตามคำเชิญของรัฐบาล การเยือนของเขาจะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างความยากจนและการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนในสปป.ลาว

ที่มา: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/VisitLao.aspx

04/03/62

ฮุนเซนต่ออายุจุดยืนในนโยบายจีนหนึ่งเรื่อง

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้กล่าวย้ำถึงการสนับสนุนนโยบาย One China และการคัดค้านการจัดตั้งไต้หวันให้เป็นอิสระ ซึ่งในระหว่างพิธีเปิดงานมิตรภาพระหว่างกัมพูชาและจีนที่ได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์จีน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากัมพูชาจะยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งจีนอย่างถูกต้องและกัมพูชาจะตระหนักเสมอว่าไต้หวันเป็นของจีนอย่างถูกต้อง

ที่มา: https://www.khmertimeskh.com/50583464/hun-sen-renews-stance-on-one-china-policy/

04/03/62

สมาชิก CPP ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง

ด้วยการเลือกตั้งระดับประเทศใกล้เข้ามา ผู้ปกครองพรรคการเมืองแบบสังคมนิยม(CPP)ได้เรียกร้องให้สมาชิกทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์มของตน รองประธาน CPP และประธานวุฒิสภา ขอให้คณะกรรมการพรรคที่จะลงทะเบียน CPP และผู้สมัครกัมพูชารับทราบ CPP จะต้องมอบหมายให้ตัวแทนปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนวันเลือกตั้งและการนับคะแนน ทั้งนี้กัมพูชา จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาระดับจังหวัดเทศบาลและอำเภอครั้งที่สามในวันที่ 26 พ.ค การเลือกตั้งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 17 -24 พ.ค ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติระบุ ที่ปรึกษาชุมชนทั้งหมด 11,572 คนคาดว่าจะลงคะแนนเสียง พรรคการเมืองคาดว่าจะลงทะเบียนผู้สมัครตั้งแต่ 7 -11 มี.ค. มี 559 ที่นั่งสำหรับในพนมเปญและ 24 จังหวัด ในขณะที่มี 3,555 ที่นั่งสำหรับในทุกอำเภอและทุกเมืองทั่วประเทศ รวมถึงผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชากล่าวว่า CPP คาดว่าจะชนะการเลือกตั้งถล่มทลายเพราะที่ปรึกษาชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิก CPP

ที่มา:  https://www.khmertimeskh.com/50583503/cpp-members-urged-to-prepare-for-election/

04/03/62

ฟอรัมเกาหลี biz ที่กำลังจะมาถึง

ที่ประชุมสำหรับธุรกิจระหว่างกัมพูชากับเกาหลี จะจัดขึ้นที่เมืองเสียมราฐในกลางเดือนนี้ พร้อมกับการเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเกาหลี โดยมีการประกาศในระหว่างการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างประธานหอการค้ากัมพูชา (CCC) และประธานสมาคมการค้าระหว่างเกาหลี ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการประชุมสำหรับธุรกิจคือ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง บริษัท กัมพูชาและเกาหลี รวมถึงสมาคมการค้าระหว่างเกาหลีระบุว่าการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 890 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 61

ที่มา:  https://www.khmertimeskh.com/50583380/upcoming-korea-biz-forum/

04/03/62

รอบเอเชีย กัมพูชา

รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับ”ข่าวปลอม” เรื่องคุณภาพอากาศของกรุงพนมเปญในเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย โดย บริษัท ต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขายชุดทดสอบคุณภาพอากาศ “ มีข่าวปลอมจำนวนมากที่อ้างว่ามลพิษทางอากาศจากประเทศไทยส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของกัมพูชาโดยมีผู้คนที่มุ่งหวังที่จะขายผลิตภัณฑ์ทดสอบคุณภาพอากาศเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ที่มา :   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

04/03/62