ลุยปั้นฮับขนส่งอากาศ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย เผยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา เพื่อดำเนินกิจการศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกทางอากาศระหว่างซีแอลเอ็มวี-ยุโรป โดยสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทลูก ทอท.และเอกชนอยู่ที่ 49:51 ทั้งนี้ ทอท.ได้กำหนดว่าเอกชนที่จะเข้ามาร่วมทุนต้องมีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าเกษตรไปยังยุโรป และต้องรู้วิธีทำการตลาดขนส่งสินค้าในแต่ละทวีปทั่วโลกอีกด้วย จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ด้านการผลิตอาหารและการกระจายสินค้าทั้งในไทยและนอกประเทศให้เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และถือหุ้นในบริษัทลูก โดยได้เตรียมเจรจากับสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทย เพื่อจับมือกันดำเนินกิจการ สำหรับธุรกิจบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง โดยใช้มาตรฐานยุโรป ภายหลังจากเดินหน้าจัดโรดโชว์ชักชวนนักลงทุนจากซีแอลเอ็มวีนั้น ได้รับเสียงตอบรับที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรจากเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศและในซีแอลเอ็มวี และเลือกเพาะปลูกผลไม้ที่ตรงกับดีมานด์และมีราคาสูง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18/12/61

ธปท. แนะเอสเอ็มอีปรับตัวเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ทั้งการใช้เทคโนโลยีและลดขั้นตอนการทำธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลสำรวจ SMEs กว่า 2,400 ราย ทั่วประเทศเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและการปรับตัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและช่วยเหลือ SMEs ว่า SMEs ไทยต้องเผชิญกับ 2 ปัญหาหลัก คือ ต้นทุนธุรกิจสูงและการแข่งขันรุนแรง จากทั้ง SMEs ด้วยกันเอง ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ E-Commerce ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการในราคาและคุณภาพที่หลากหลาย ส่งผลให้ SMEs ร้อยละ 70 ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย โดยมีเพียงร้อยละ 30 ที่ใช้กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริหารจัดการต้นทุนให้น้อยลง

ที่มา :  https://www.news1005.fm/view/5c1751bde3f8e4e9040e04c9

18/12/61

นิตยสาร Forbes ให้ข้อสังเกตว่า เวียดนามกลายเป็นจุดนัดพบการลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชีย

จากรายงานระบุว่า ในปี 2561 เวียดนามมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถึง 1 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดสำหรับตลาดใหม่ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ 2 แสน 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในไตรมาสแรกของปี 2561 พบว่า เวียดนามเป็นตลาดไอพีโอ (IPO) รายใหญ่อยู่อันดับที่ 4 ของภูมิภาค ซึ่งมากกว่าสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์และออสเตรเลีย รวมถึงยังมีข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกและข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียู ที่คาดว่าจะบรรลุผลไม่กี่เดือน ส่งผลให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้มากขึ้น

ที่มา : http://vovworld.vn/th-TH/ขาวเดน/นตยสาร-forbes-ใหขอสงเกตวา-เวยดนามกลายเปนจดนดพบการลงทนทรอนแรงทสดในเอเชย-708678.vov

17/12/61

การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 353,684 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปริมาณการค้าจากภายนอกทั้งหมดอยู่ที่ 5,506.847 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 353.684 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีการขาดดุลทางการค้ากว่า 614.909 ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้จากการส่งออกมีมูลค่ากว่า 2,445.969 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 3,060.878 ล้านเหรียญสหรัฐ เมียนมาส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าเกษตรสินค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งนำเข้าสินค้าทุนวัตถุดิบและสินค้าส่วนบุคคล

ที่มา : https://elevenmyanmar.com/news/external-trade-up-353684-million-usd-in-2018-19-fy

18/12/61

เมียนมาขอสนับสนุนการค้าจากสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง

สหภาพการค้าเมียนมาได้ขอร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ให้การสนับสนุนโครงการพิเศษ (GSP) ในขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีการสนับสนุนและความร่วมมือในการปฏิรูปสิทธิมนุษยชนและแรงงาน สหพันธ์เมียนมาสภาหอการค้า (UMFCCI) ร่วมกับสมาพันธ์สหภาพแรงงานเมียนมา (CTUM) และเมียนมาอุตสาหกรรมหัตถกรรมและบริการสหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงาน (MICS) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมที่น่าสนใจ EU ดำเนินโครงการจัดสรรอาวุธทุกอย่าง แต่อย่างใด (EBA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GSP ของกลุ่ม ปัจจุบันสหภาพเมียนมาได้รับประโยชน์จากโครงการ EU EU EBA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GSP ของกลุ่ม แต่เป็นภารกิจระดับสูงในสหภาพยุโรปที่ไปเยือนเมียนมาในเดือนตุลาคมเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่จะเพิกถอนสถานะการค้าพิเศษของประเทศนี้ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการการค้าของสหภาพยุโรปเซซิเลียมาล์มสตรอมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมประกาศว่ากลุ่มกำลังพิจารณายุติสิทธิทางการค้าเมียนมาอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคเหนือของยะไข่

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/myanmar-seeks-continued-trade-favour-eu.html

17/12/61

ไทย-สปป.ลาว ประชุม เห็นพ้องแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย

ไทย-สปป.ลาว  ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – สปป.ลาว ครั้งที่ 3 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สองฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือทุกด้าน ย้ำความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-สปป.ลาว เดินหน้าเร่งรัดการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย-สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมด้านการค้าไทย-สปป.ลาว พร้อมสนับสนุนไทยเป็นประธานอาเซียน ปี62 ขณะที่ รมว.แรงงาน เผยรัฐบาลไทย-สปป.ลาว เห็นชอบสานต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานสปป.ลาวที่เข้าไปทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยืนยันส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม

ที่มา : www.komchadluek.net

18/12/61

กัมพูชาเปิดเขื่อนขนาดใหญ่สุดของประเทศ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ว่า เขื่อนเซซานตอนล่าง 2 ขนาด 400 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 25,498 ล้านบาท สร้างคร่อมแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง ด้วยเงินทุนสนับจากรัฐบาลจีนที่ถือหุ้น 51% ส่วนกัมพูชา 39% และกลุ่มทุนของเวียดนาม 10% เป็นหนึ่งในเขื่อนหลายแห่ง ที่ถูกวิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เอ็นจีโอ และนักวิทยาศาสตร์ว่า ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตอาหารในภูมิภาค กระทบต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ การประมงของแม่น้ำโขง หลายปีที่ผ่านมา กัมพูชาสร้างเขื่อนจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้า และกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านเขื่อนเซซานตอนล่าง จะถูกส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล หลังดำเนินกิจการผ่านไป 40 ปี

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/foreign/683032

18/12/61

สหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการบังคับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนใหม่ เป็นวันที่ 2 มี.ค.62

สำนักงานผู้แทนการค้าการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนใหม่จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 จากเดิมที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นวันที่ 2 มี การคบหาสมาคมจีนาน 20 ระหว่างนายกฯ และผู้บริหารจีนที่ประเทศอาร์เจนตินา

ที่มา: https://www.news1005.fm/view/5c14b923e3f8e4e9090e6796

17.12.61

พาณิชย์ นำผู้ประกอบการไทยเจรจาจับคู่ธุรกิจกับกัมพูชา ปิดดีลค้าขายทันทีกว่า 20 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา นำคณะผู้ประกอบการไทยกว่า 30 รายเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 6-8 ธ.ค 61 ที่ผ่านมา เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการของกัมพูชา โดยปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถเกิดมูลค่าการซื้อขายทันทีกว่า 20 ล้านบาท และมีการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายไม่น้อยกว่า 5 ราย เพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป

ที่มา : https://www.ryt9.com

16.12.61