เวียดนามคาดว่าการส่งออกกุ้งจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 62

จากรายงานของสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (The Viet Nam Association of Seafood Exporters and Producers) เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกกุ้งอยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการนำเข้าของตลาดต่างประเทศลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน เป็นต้น แต่ทางสมาคมฯ มองว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ตลาดต่างประเทศจะนำเข้ามากขึ้น เป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยตลาดสำคัญอย่างประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 233.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุสำคัญมาจากการแข่งขันที่รุนแรงของคู่แข่ง ได้แก่ อินเดีย และเอกวาดอร์ เป็นต้น รวมไปถึงนโยบายการค้าที่เข็มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ผลของข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป จะช่วยส่งเสริมการส่งออกอาหารทะเล ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523927/shrimp-exports-expected-to-pick-up-in-2nd-half.html#f2UkmlJLouYgI0R1.97

เวียดนามคาดว่าการส่งออกอาหารทะเลไปยังจีนฟื้นตัว ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562

จากรายงานของสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตเวียดนาม (VASEP) เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก 2562 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 572 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องมาจากกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการค้าชายแดนที่เข็มงวด รวมไปถึงองค์ความรู้ของผู้ประกอบการเวียดนามที่ยังต้องพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และทางด้านการขนส่ง เป็นต้น ทางด้านตลาดสำคัญของเวียดนาม จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยจำนวนผู้ประกอบการเวียดนามกว่า 150 แห่งที่ส่งออกไปยังทั่วโลก

ที่มา:https://e.vnexpress.net/news/business/industries/seafood-exports-to-china-could-recover-in-second-half-3966273.html

ตลาดจักรยานยนต์เวียดนามติดอันดับ 4 ของโลก แม้ยอดขายลดลงในครึ่งแรกของ ปี 62

จากรายงานของ Motorcycles Data เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ตลาดรถจักรยานยนต์เวียดนามมียอดขายประมาณ 1.5 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยฮอนด้ายังคงเป็นยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่น ต้องรับมือกับยอดขายลดลง นอกจากนี้ ในปี 2561 ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศ มียอดขายสูงที่สุดในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นปริมาณรวมอยู่ที่ 3.38 ล้านคัน (รวมผู้ผลิตในท้องถิ่น และนำเข้าจากต่างประเทศ) ถึงแม้ว่าตลาดรถจักรยานยนต์เวียดนามอยู่ในช่วงอิ่มตัวก็ตาม แต่ตลาดยังคงมีศักยภาพอยู่ เนื่องมาจากสินค้าประเภทนี้อยู่ในระดับไฮเอนด์ ซึ่งผู้คนชาวเวียดนามไม่ได้มองแค่เป็นยานพานะในการขนส่ง แต่มองถึงระดับของฐานะสังคม

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523903/vns-motorcycle-market-ranks-4th-despite-h1-sales-decline.html#qZoYH8Mb3CpVWaBv.97

เวียดนามเผยการส่งออกสินค้าประมงลดลงร้อยละ 1 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562

จากรายงานของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงอยู่ที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ ยังคงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของเวียดนาม หากคิดเป็นสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 55.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทางกระทรวงฯ ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ การส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรปอยู่ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลของข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EU-Vietnam (EVFTA)) ส่งผลให้อัตราภาษีนำเข้าลดลงร้อยละ 0

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/sevenmonth-fishery-export-value-drops-1-percent/157503.vnp

เวียดนามส่งออกปูนซีเมนต์ และปูนเม็ด ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม (The General Department of Customs) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ และปูนเม็ด (Clinker) อยู่ที่ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคิดเป็นปริมาณกว่า 17.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยสมาคมปูนซีเมนต์เวียดนาม แสดงผลประกอบการธุรกิจในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ในทิศทางที่เป็นบวกจากความต้องการในตลาดต่างประเทศ และราคาส่งออกสำหรับสินค้าซีเมนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้ผู้ประกอบการเวียดนามสามารถขยายขีดความสามารถการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ทางกระทรวงฯ คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยประมาณ 98-99 ล้านตัน ในช่วงสิ้นปีนี้ รวมไปถึงการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 70 ล้านตัน และปริมาณการส่งออกประมาณ 28-29 ล้านตัน

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523764/cement-clinker-exports-on-track-to-reach-yearly-target.html#PAVud0OZvPkofU7z.97

เวียดนามส่งออกข้าว 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562

จากรายงานของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการส่งออกข้าวอยู่ที่ 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.3 ส่วนทางด้านปริมาณ 4.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยทางทางกระทรวงฯ มองว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกลดลงประมาณร้อยละ 5-15 โดยเฉพาะราคาข้าวในทุกชนิด ส่งผลให้ประเทศทั่วโลกต่างสต๊อกพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้อุปทานผลผลิตกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งในปี 2561 ตลาดข้าวพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในแง่ของปริมาณผลผลิตและมูลค่า ทำให้ราคาข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน นอกจากนี้ คาดว่าราคาข้าวในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เป็นผลมาจากความต้องการสูงขึ้น

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523714/viet-nam-earns-173-billion-from-rice-exports-in-first-seven- months-of-2019.html#b142US0x0ZDSWpzm.97

เวียดนามสืบสวนการทุ่มตลาดสำหรับพลาสติกจากประเทศจีน มาเลเซีย และไทย

เวียดนามดำเนินการตรวจสอบการทุ่มตลาดสำหรับวัตถุดิบพลาสติกจากบริษัทจีน ไทย และมาเลเซีย ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม โดยการสอบสวนได้เริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามข้อร้องเรียนจากผู้ผลิตพลาสติก 2 กลุ่ม ได้แก่ บริษัท Hung Nghiep Formossa จากประเทศไต้หวันและบริษัท  Youl Chon Vina จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งการ นำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกจากทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว ล้วนสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลมาจากบริษัทดังกล่าวมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 77 ของผลผลิตพลาสติกเวียดนาม โดยหลายๆบริษัทได้เสนออัตราภาษีสำหรับสินค้าพลาสติก จากประเทศจีน มาเลเซีย และไทย ทั้งนี้ ได้มีการประกาศเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวสำหรับสินค้าอลูมิเนียมที่มาจากประเทศจีน และวัสดุไม้ มาจากประเทศไทยและมาเลเซีย

ที่มา : https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-investigates-plastic-dumping-by-china-malaysia-thailand-3964222.html