เวียดนามนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา พุ่งสูงขึ้น

จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการนำเข้าสินค้าของเวียดนาม 8.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หากจำแนกรายสินค้านำเข้าสำคัญของเวียดนาม ระบุว่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ตามมาด้วยฝ้าย มูลค่า 978 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 พลาสติก ส่วนประกอบเครื่องจักรกล อาหารสัตว์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ในขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เผยว่าเวียดนามนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523601/vn-imports-of-us-goods-shoot-up.html

ผู้ประกอบการเวียดนามลงทุนในต่างประเทศ 278 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

จากรายงานของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน (MPI) เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการลงทุนของเวียดนามไปยังต่างประเทศอยู่ที่ 278 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กว่า 30 ประเทศ โดยประเทศที่เป็นจุดสนใจของนักลงทุนเวียดนาม คือ ประเทศสเปน ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของการลงทุนรวม รองลงมาสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (16.5 ของการลงทุนรวม) นอกจากนี้ นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา นักลงทุนเวียดนามสนใจเข้ามาลงทุนภาคการค้าปลีกมากที่สุด ด้วยมูลค่ารวม 94.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 34 ของเงินลงทุนรวม ตามมาด้วยภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคการเงิน ธนาคาร ตามลำดับ

ที่มา: https://vietnamnews.vn/economy/523554/vietnamese-firms-invest-278-million-abroad.html#MLvLyU19dc4FKfFH.97

เวียดนามนำเข้ายานยนต์เพิ่มขึ้น 3 เท่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562

จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 เวียดนามนำเข้ารถยนต์ประมาณ 1.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 319 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งคนวงในของอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวถึงสาเหตุที่เวียดนามนำเข้ารถยนต์พุ่งสูงขึ้น เป็นผลมาจากการประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ ทางรัฐบาลได้ออกกฎข้อบังคับการนำเข้ารถยนต์ที่เข็มงวดมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับคุณภาพที่ดี และแหล่งที่มาของสินค้าอย่างถูกต้อง โดยในเดือนนี้ ยอดขายรถยนต์คาดว่าลดลง เนื่องมาจากอยู่ในช่วงเดือนสาร์ทจีน (Ghost Month) ทำให้คนเวียดนามหลีกเลี่ยงการจับจ่ายใช้สอยสินค้าใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงโชคร้าย ด้านสถิติการนำเข้ารถยนต์ ระบุว่าในปีที่แล้ว เวียดนามนำเข้ารถยนต์ 72,650 คัน ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

ที่มา: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-car-imports-triple-in-first-seven-months-3962602.html

เวียดนามผลักดันกฎหมายให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเกาะฟูโกว๊ก โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นระยะเวลา 30 วัน

จากรายงานของกระทรวงความมั่งคงสาธารณะเวียดนาม (MPS) เปิดเผยว่าทางกระทรวงฯ กำลังผลักดันกฎหมายที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาบนเกาะฟูโกว๊ก (Phu Quoc) โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว อยู่ในช่วงร่างกฎหมายในการเดินทางเข้าเมือง (กฎหมายลำดับที่ 47) ซึ่งจุดประสงค์ของกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อยับยั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เห็นผลประโยชน์จากกฎระเบียบนี้ และเข้ามาทำงานในประเทศเวียดนาม โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ จากรายงานของกรมการท่องเที่ยวเวียดนาม ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเกาะฟูโกว๊กมากกว่า 2.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/523475/proposal-to-legalise-30-day-visa-exemption-for-foreigners-entering-phu-quoc-island.html#0TyOxkYxeydHwew4.97

เวียดนามเผยจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 79,300 ราย ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562

จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า มีผู้ประกอบการธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ จำนวน 79,300 ราย ด้วยมูลค่าการจดทะเบียนรวม 42.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และ 29.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ ซึ่งทุนจดทะเบียนเฉลี่ยการจัดตั้งของแต่ละบริษัทใหม่อยู่ที่ 12.6 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 นับว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากจำแนกโครงสร้างเศรษฐกิจ พบว่าภาคการบริการมีสัดส่วนของจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่มากที่สุด ด้วยจำนวนธุรกิจกว่า 56,600 ราย รองลงมาภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 21,600 ราย และภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง 1,100 ราย ตามลำดับ โดยภูมิภาคที่มีสัดส่วนของจำนวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่มากที่สุด คือ ภาคกลาง และที่ราบสูงของเวียดนาม

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/79300-new-businesses-set-up-in-seven-months/157104.vnp

กัมพูชาและเวียดนามรวมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

กัมพูชาและเวียดนามตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาเมืองที่ชาญฉลาด โดยการประชุมระหว่างกัมพูชาและเวียดนามได้พูดถึงเรื่อง กรุงพนมเปญพัฒนาขึ้นอย่างมาก แต่ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรที่คับคั่งและปัญหาการจัดการขยะที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งโฮจิมินห์ก็กำลังประสบกับปัญหาหลายอย่างเช่นเดียวกับที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม ซึ่งฝ่ายต่างๆระบุว่าความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยสมาร์ทซิตี้จะเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อทำให้การดำเนินงานและชีวิตในเขตเมืองดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป้าหมายคือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เมืองต้องเผชิญรวมถึงการจราจรที่ติดขัด มลภาวะและอาชญากรรมที่มีสูง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50629109/cambodia-vietnam-to-collaborate-in-smart-cities/