เวียดนามส่งออกสำปะหลังเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคม

จากรายงานสถิติของกรมศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคมของปี 2562 ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสำปะหลังของเวียดนาม พุ่งสูงขึ้น 180,720 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 71.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตัวเลขดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.2 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ ในปัจจุบันโรงงานหลายแห่งได้เข้าสู่ช่วงการผลิตใหม่ ในช่วงปี 2562-2563 อย่างไรก็ตาม แหล่งวัตถุดิบมันสำปะหลังสดยังคงผลิตไม่แน่นอน โดยตลาดส่งออกสำปะหลังของเวียดนามไปยังประเทศจีน เพิ่มขึ้นกว่า 162,460 ตัน และมูลค่า 64.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลมาจากสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์สำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ราคาสินค้าแป้งมันสำปะหลังของเวียดนามอยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับราคาสินค้าไทย ส่งผลให้ลูกค้าชาวจีนสั่งซื้อสินค้าจากเวียดนามพุ่งสูงขึ้น

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/cassava-exports-enjoy-august-boost-403605.vov