มูลค่าตลาดอีคอมเมิรซ์เวียดนามแตะระดับ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561

จากรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของสำนักงานอีคอมเมิรซ์และเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเผยว่าในปี 2561 ขนาดตลาดอีคอมเมิรซ์เวียดนาม มีมูลค่าประมาณ 8.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นับว่าตลาดดังกล่าว มีสัดส่วนการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยจำนวนผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่ 39.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเฉลี่ย 202 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่คนเวียดนามนิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง หนังสือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาหลักที่ทำให้ผู้บริโภคลังเลในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ คือ สินค้าที่ได้รับมีคุณภาพต่ำกว่าโฆษณาไว้ การบริการลูกค้าที่แย่ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น

ที่มา : https://en.nhandan.com.vn/business/item/7948902-vietnam%E2%80%99s-e-commerce-market-hits-us$8-billion-in-2018.html