ทางด่วนเวียงจันทน์ ถึง วังเวียงเสร็จสมบูรณ์ 40%

งานก่อสร้างร้อยละ 40 แล้วเสร็จบนทางพิเศษที่เชื่อมระหว่างเมืองหลวงเวียงจันทน์กับวังเวียงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การก่อสร้างถนน 113.5 กม. เริ่มเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคาดว่าจะใช้เวลาสามปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกำลังตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ จะคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ถนนสายใหม่ซึ่งมีอุโมงค์ยาว 679 เมตรที่เขาภูผาจะทำให้ระยะทางสั้นลง 43 กม. เมื่อเปรียบเทียบกับถนนหมายเลข 13 เหนือที่มีอยู่เดิม เมื่อเปิดให้ใช้งานทั่วไปผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ ผู้ใช้ถนนคาดว่าจะจ่าย 550 กีบ ต่อกิโลเมตรหรือประมาณ 62,000 กีบสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างเวียงจันทน์และวังเวียง นักลงทุนจีนจะดำเนินโครงการสัมปทาน 50 ปีซึ่งมีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามรัฐบาล สปป.ลาวถือหุ้นร้อยละ 5 ของโครงการ

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Vientiane.php