ไฟเขียวคนเวียดนามทำงานหลายประเภท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานตามเอ็มโอยูเพิ่มเติมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้แรงงานสัญชาติเวียดนามสามารถทำงานในงานกรรมกรทุกประเภทกิจการได้ สำหรับสาระสำคัญของเอ็มโอยูดังกล่าว ครม.เห็นชอบให้ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงานของสองประเทศ การขยายประเภทงานจะเป็นการแก้ไขแรงงานที่ผิดกฎหมาย ป้องกันการค้ามนุษย์ ทำให้แรงงานสัญชาติเวียดนามทำงานด้านประมง กิจการเกี่ยวเนื่องด้านการประมง ปศุสัตว์  กิจการเกี่ยวเนื่องด้านปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวเป็นผลจากการหารือของกระทรวงแรงงานกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการขยายประเภทกิจการงานที่ให้กับแรงงานสัญชาติเวียดนามที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2538

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์