กัมพูชาได้รายได้ 218 ล้านเหรียญสหรัฐจากยาง

กัมพูชามีการส่งออกยางมากกว่า 160,000 ตัน ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2018 มีจำนวน 218 ล้านเหรียญสหรัฐของรายได้ตามรายงานอย่างเป็นทางการของกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง ตั้งแต่เดือนม.ค-ต.ค 61 กัมพูชาส่งออกยาง 161,527 ตันเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี60 ราคาเฉลี่ยยางพาราในปี61 เท่ากับ 1,355 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน กัมพูชามีพื้นที่ปลูกยางพารา 436,340 เฮกตาร์ จนถึงปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยว 200,000 เฮกตาร์ซึ่งเท่ากับ 47% ส่วนที่เหลืออีก 220,000 เฮกตาร์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 16 ของโลก รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตยางพาราจำนวน 290,000 ตันภายในปี63 สำหรับการส่งออกไปยังจีน เวียดนาม สิงคโปร์และมาเลเซีย

ที่มา: http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/12042-2018-11-26-04-00-53.html