เตรียมพัฒนา 5G TestBed ในพื้นที่ EEC

วันที่ 23 พ.ย 61 รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมบริษัทยักษ์ใหญ่ 4 บริษัท ทั้งยุโรปและเอเชีย ประกอบด้วย อีริคสัน หัวเว่ย และโนเกีย และ Dassault ประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือในประเด็นสถานที่ในการทำ 5G TestBed ซึ่งกระทรวงมีนโยบายส่งเสริมใช้เทคโนโลยี 5G ของไทย ในระยะแรกมีแผนการจัดตั้ง 5G TestBed ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย Startups ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม เป็นต้น เพื่อยกระดับไทยให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/819511