กูรูชี้อาเซียนกินยาวจากสงครามการค้า

เบน แอนด์ โค บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก ระบุว่า อาเซียน ได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน พร้อมทั้งมองว่า ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ทบทวนแผนการตั้งฐานผลิตในจีน นายชานคาร์ หุ้นส่วนของเบน แอนด์ โค มองว่าจะได้รับผลกระทบทางลบในระยะใกล้ เนื่องจากเป็นฐานส่งออกสินค้าของสหรัฐและของโลก แต่ในระยะยาว มั่นใจว่า อาเซียนจะเป็นฐานห่วงโซ่การผลิตสำหรับบริษัทที่จะกระจายแหล่งผลิตออกจากจีน แม้จะสามารถแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า แต่บริษัทต่างๆ ยังคงหันมาตั้งโรงงานผลิต เนื่องจากเริ่มและก็มีประสบการณ์ที่ดีทั้งในไทยและเวียดนาม ในแต่ละประเทศของอาเซียนมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไป เช่น ไทย มีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่ง ส่วนที่เวียดนาม เป็นแหล่งการผลิตสิ่งทอ และอิเลคทรอนิคส์

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/819414