นักลงทุนชาวเอเชียหันมาสนใจโครงการผลิตและก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

คำปราศรัยในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าและการค้าในประเทศเกาหลี รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 บริษัท ไชน่าฮั่วหยาง จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 บริษัท ไชน่าแคปปิตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) มาด้วยสิงคโปร์

ที่มา: https://elevenmyanmar.com/news/asian-investors-eye-manufacturing-and-infrastructure-projects