ยอดขายซีเมนต์ของเวียดนาม ‘พุ่ง’ แม้เผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19

นาย Luong Duc Long เลขาธิการสมาคมปูนซีเมนต์เวียดนาม (VNCA) เปิดเผยว่ายอดขายซีเมนต์ของเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรกของปีนนี้ แตะ 707 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจากจำนวนทั้งหมดนั้น ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 27.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากกำลังซื้อของตลาดส่งออกหลักหลายประเทศกลับมาฟื้นตัว เช่น สหรัฐฯ แคนาดาและจีน อีกทั้ง ความต้องการผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ในตลาดข้างต้นเพิ่มขึ้นและแนวโน้มของราคาซีเมนต์ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการบริโภคในประเทศกลับลดลงเพียงเล็กน้อย 5% อยู่ที่ 43.54 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญ มองว่าการส่งออกยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตอุตสาหกรรมซีเมนต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และความแข็งแกร่งของการส่งออกซีเมนต์ของเวียดนามนั้น เป็นผลมาจากจีนปิดโรงงานซีเมนต์ สาเหตุสำคัญมาจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1035871/sales-of-vietnamese-cement-products-rise-amid-covid-19-pandemic.html