ทางการกัมพูชารายงานตัวเลขการท่องเที่ยว ในช่วงเดือนกันยายน

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา รายงานถึงจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศราว 79,015 คน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวคิดเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ (ชาวกัมพูชา) 77,804 คน และเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,211 คน โดยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงของการแพร่ระบาด ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจังหวัดและเทศบาลทุกแห่งได้ส่งเสริมและดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่กระทรวงการท่องเที่ยวประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นไปอย่างปกติใหม่

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50939364/almost-80000-tourists-toured-cambodia-in-the-third-weekend-of-september/