ก.พาณิชย์เมียนมา เผย นำเข้าถดถอย 3.3 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา (MoC) เผย มูลค่าการนำเข้าของเมียนมาร์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 28 พ.ค.64 ของปีงบประมาณ 63-64 อยู่ที่ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.338 พันล้านดอลลาร์จาก 13.397 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่า 2.08 พันล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเครื่องสำอาง และน้ำมันปาล์ม ลดลงเล็กน้อย 189 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ลำดับต่อมาเป็นการนำเข้าสินค้าขั้นกลาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบพลาสติก การนำเข้าวัตถุดิบลดลงเหลือ 3.34 พันล้านดอลลาร์ จาก 4.45 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันการนำเข้าวัตถุดิบมีมูลค่า 989 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า Cut-Make-Pack (CMP) พบว่าลดลง 488 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบ CMP มีสัดส่วนการส่งออกถึง 30% กำลังประสบปัญหาจากการยกเลิกคำสั่งโดยเฉพาะในยุโรปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยประเทศผู้นำเข้า 10 อันดับแรกของเมียนมา ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/imports-down-by-3-3-bln-as-of-28-may-moc-reports/