ลาวแอร์ไลน์และบขส.ชะลอเปิดบริการหลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุม

สถานีขนส่งสายเหนือของเวียงจันทน์ปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากพยายามให้บริการรถโดยสารไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุม นางสาวจิตต์ประสง เหลืองเดธมีไซ ผู้อำนวยการสถานีขนส่ง กล่าวกับเวียงจันทน์ไทมส์ว่า “สถานีขนส่งจะยังคงระงับการให้บริการจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ที่บังคับใช้ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ในอนาคต” ด้านการบินสปป.ลาวมีแผนจะกลับมาบินในประเทศในสัปดาห์นี้ แต่ก็ต้องยกเลิกแผน เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างครอบคลุม การขนส่งภายในประเทศกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งภายหลังการผ่อนปรนของรัฐบาล แต่ถึงอย่างนั้นการกระจายฉีดวัควีนยังคงไม่ครอบคลุมจากปริมาณวัคซีนที่ไม่มากพอและไม่ตรงเวลาทำให้สปป.ลาว เผชิญความล่าช้าในการกลับสู่สภาวะปกติ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Lao111.php