อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชายังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในปี 2020 แม้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยเบี้ยประกันรวมในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2019 จากยอดรวม 253 ล้านดอลลาร์ สู่ 271.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสัดส่วนแบ่งเป็นการประกันภัยทั่วไปร้อยละ 41.9 ของเบี้ยประกันภัยรวม ประกันชีวิตร้อยละ 56.1 และการประกันภัยรายย่อยร้อยละ 2 โดยเบี้ยประกันภัยขั้นต้นของตลาดประกันภัยทั่วไปในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 113.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับขั้นต้นของตลาดประกันชีวิตในปี 2020 สูงถึง 152.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 แต่อย่างไรก็ตามอัตรานี้ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของปี 2019 ที่ร้อยละ 42.4 อย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2020 จำนวนเงินชดเชยทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้กับลูกค้าคือ 37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบเป็นรายปี ปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทประกันภัยทั่วไป 16 แห่ง บริษัท ประกันชีวิต 11 แห่ง และ บริษัทประกันภัยรายย่อย 5 แห่ง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50857134/cambodias-insurance-industry-on-positive-trend-in-2020-amid-covid-19/