เวียดนามดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แม้เผชิญโควิด-19 ระบาด

ตามรายงานของกระทรวงวางแผนและการลงทุน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เปิดเผยว่าเวียดนามยังคงพยายามอย่างหนักในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยในปี 2563 เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวก (GDP) ถึง 2.91% และคาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจจะโตถึง 6.7% ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีจำนวน 33,000 โครงการที่มาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 394 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้ว่าการลงทุนทั่วโลกจะไม่ขยายตัว แต่เวียดนามมียอดการลงทุนจากโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 24.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา : http://dtinews.vn/en/news/018/73882/vietnam-attracts-fdi-projects-amid-covid-19.html