เวียดนามเผยช่วง 4 เดือนแรก งบประมาณเงินรายได้ พุ่ง 7.3%

กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) เปิดเผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ งบประมาณเงินรายได้ อยู่ที่ประมาณ 543.4 ล้านล้านดอง (23.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งของแหล่งที่มาของการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว มูลค่า 456.3 มาจากรายได้ในประเทศ และ 12 ล้านล้านดอง มาจากน้ำมันดิบ รวมถึงอีก 74.5 ล้านล้านดอง มาจากการส่งออกและนำเข้า ทั้งนี้ การจัดเก็บงบประมาณในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีทิศทางที่เป็นบวกและมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัว ในขณะที่การใช้จ่ายของงบประมาณ อยู่ที่ 463.7 ล้านล้านดองในช่วงเวลาดังกล่าว คิดเป็น 27.5% ของแผนการใช้จ่ายทั้งปี

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/fourmonth-state-budget-revenue-goes-up-73-percent/201236.vnp