ธุรกิจเวียดนามลงทุนไปต่างประเทศ ‘พุ่ง’ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้

กระทรวงวางแผนและการลงทุน เผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ธุรกิจเวียดนามลงทุนไปยังต่างประเทศ มูลค่า 545.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.9 เมื่อเทียบเป็นรายปี จำนวนโครงการใหม่ 18 โครงการ ด้วยเงินทุนจดทะเบียนราว 142.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่จะลงทุนไปยังโครงการทางด้านเทคโนโลยี คิดเป็นสัดส่วน 19.6% ของยอดลงทุนรวม รองลงมาค้าปลีกค้าส่ง เป็นต้น สหรัฐฯ ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนชาวเวียดนามมากที่สุด ด้วยเม็ดเงินเงิน 302.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยกัมพูชา (89.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมันและเนเธอแลนด์ ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 เมษายน เวียดนามมีโครงการลงทุนไปยังต่างประเทศ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคขุดเหมือง (36% ของยอดเงินทุนทั้งหมด) และการเกษตรกรรม

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnamese-firms-overseas-investment-surges-in-first-four-months/201241.vnp