เวียดนามเกินดุลการค้า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้

กระทรวงวางแผนและการลงทุน และสำนักงานการลงทุนจากต่างประเทศ เปิดเผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามเกินดุลการค้า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภาคการลงทุนจากต่างประเทศ เกินดุลการค้า 14.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ธุรกิจในประเทศ ขาดดุลการค้า 12.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน 17 ภาคอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปดึงดูดเม็ดเงินทุนจากต่างชาติมากที่สุด ด้วยมูลค่า 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลักและค้าส่ง ตามลำดับ ขณะเดียวกัน หัวเมืองของเวียดนามที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด คือ เมืองลองอัน (Long an) มูลค่า 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเกิ่นเทอและโฮจิมินห์ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน กล่าวว่ากระทรวงจะดำเนินงานตามกลไกต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแก่นักลงทุนต่างชาติ และกำหนดการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-racks-up-nearly-19-billion-usd-in-trade-surplus-in-four-months/200766.vnp