กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาวเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือผ่านประตูชายแดนระหว่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุกและผู้นำของสปป.ลาวและกัมพูชาตกลงที่จะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับพิธีการทางศุลกากรผ่านประตูชายแดนในระหว่างการเจรจาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวัน 10 มีนาคม 64 พวกเขาตกลงที่จะรักษาและส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือเร่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างท้องถิ่นชายแดนและส่งเสริมการสร้างตลาดชายแดนและศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง 3 ประเทศเป็นไปตามแผนเพื่อเชื่อมต่อเศรษฐกิจทั้งสามประเทศภายในปี 2573 นอกจากนี้พวกเขายังมีการตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการป้องกันและควบคุม COVID-19 ต่อไปโดยสร้างเงื่อนไขสำหรับพิธีการศุลกากรสำหรับคนและสินค้าผ่านประตูชายแดนตลอดจนกิจกรรมความร่วมมือด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทั้ง 3 ประเทศ

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50823412/cambodia-vn-laos-agree-to-boost-border-gate-cooperation/