ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนาม 7% ในปี 64

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2564 ไว้ที่ 7% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 7.6% สาเหตุสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่เพียงแค่กระทบในเวียดนาม แต่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ทำให้ธนาคารปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนมาอยู่ในระดับ 5% ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เวียดนามมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วที่สุดในอาเซียน รองลงมามาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 6.5% ซึ่งสูงกว่าที่สภาแห่งชาติตั้งเป้าไว้

ที่มา : http://hanoitimes.vn/hsbc-revises-down-vietnam-gdp-growth-projection-to-7-in-2021-316368.html