เยอรมนีหนุนความพยายามของสปป.ลาวในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เยอรมนีสนับสนุนความพยายามของสปป.ลาว ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เยอรมนีตกลงที่จะมอบเงินกว่า 487 พันล้านกีบ (50 ล้านยูโร) เพื่อกระชับความร่วมมือกับสปป.ลาว ในขณะที่กำลังดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง 20 ล้านยูโร เป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินในการพัฒนาพื้นที่ชนบทและการจัดการที่ดินอีก 20 ล้านยูโร จะถูกจัดสรรให้กับโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และมีการมอบเงินพิเศษจำนวน 10 ล้านยูโร เพื่อการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแขวงอัตตะปือ

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Germany_backs_51.php

1/03/62