ออสเตรเลียต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าผ่านองุ่นบริโภคสด

เวียดนามถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับองุ่นบริโภคสด (Table grapes)ของออสเตรเลีย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรชาวเวียดนามชนชั้นกลาง การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศเวียดนามนับเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อยู่ที่อันดับ 7 ของมูลค่าการส่งออกของออสเตรเลียไปยังทั่วโลก นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกขององุ่นบริโภคสดของออสเตเลียไปยังเวียดนามถึง 7,000 ตัน ในปี 2562 ซึ่งปริมาณนี้สูงกว่าในปี 2559 เกือบ 5 เท่า และทางการออสเตรเลียหวังว่าจากความสัมพันธ์ทางการค้านี้ จะทำให้ออสเตรเลียสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังเวียดนามที่หลากหลายมากขึ้น

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/506280/australia-to-boost-vn-trade-ties-through-table-grapes.html#ABcW5BrdGHPUBkoU.97

1/3/2562